Raport: największe firmy windykacyjne w Polsce w 2022 r.

Największe firmy windykacyjne w Polsce w 2022 r.

Przeczytaj najnowsze opracowanie wywiadowni gospodarczej MGBI poświęcone największym firmom windykacyjnym działającym w Polsce.

W artykule znajdziesz:

  • listę ponad 70 firm windykacyjnych o największych przychodach
  • najważniejsze dane finansowe za lata 2020-2021
  • wskaźniki rentowności i ogólnego zadłużenia
  • informacje o wielkości zatrudnienia

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 48180.
KRS 0000311806, REGON 220645318, NIP 5833043705
SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2008-08-14 r.
[GD.VII NS-REJ.KRS/632/23/382]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: "Dk Farma Wiatrowa" sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 2023.01.13 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 42 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o umowie

WYKREŚLIĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki21.11.2021, REP A. 46827/2022, NOTARIUSZ MICHAŁ MAKSYMIUK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. ZMIENIONO TREŚĆ § 6 I PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.

WPISAĆ

2

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki21.11.2022, REP A. 46827/2022, NOTARIUSZ MICHAŁ MAKSYMIUK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. ZMIENIONO TREŚĆ § 6 I PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.