Raport: największe firmy windykacyjne w Polsce w 2022 r.

Największe firmy windykacyjne w Polsce w 2022 r.

Przeczytaj najnowsze opracowanie wywiadowni gospodarczej MGBI poświęcone największym firmom windykacyjnym działającym w Polsce.

W artykule znajdziesz:

  • listę ponad 70 firm windykacyjnych o największych przychodach
  • najważniejsze dane finansowe za lata 2020-2021
  • wskaźniki rentowności i ogólnego zadłużenia
  • informacje o wielkości zatrudnienia

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 48422.
KRS 0000997555, REGON 523412864, NIP 5252928081
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2022-10-14 r.
[WA.XII NS-REJ.KRS/71039/22/700]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm - Warszawa

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w mieście Warszawa (woj. mazowieckie).

Liczba rekordów:
435 613

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm - mazowieckie

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w województwie mazowieckim.

Liczba rekordów:
1 047 692

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2023.01.16 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

WYKREŚLIĆ

1.Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA

WPISAĆ

1.Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW

WYKREŚLIĆ

2.Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. TWARDA nr domu 18 kod pocztowy 00-105 poczta WARSZAWA kraj POLSKA

WPISAĆ

2.Adresmiejscowość KRAKÓW ulica ALEJA 29 LISTOPADA nr domu 130 nr lokalu 510 kod pocztowy 31-406 poczta KRAKÓW kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki19-12-2022 R., ZMIANA: §3, §4

Dział 2.

Rubryka 3. Prokurenci

WPISAĆ

1

1.NazwiskoKARABULUT
2.ImionaMEHMET Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

WYKREŚLIĆ

1

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy22 22 PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH

2

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 22 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN

3

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH

4

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH

5

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA

WPISAĆ

6

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy17 21 Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY

7

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

8

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 62 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK

9

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU

10

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET

11

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW

12

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

13

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

14

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI