Raport: największe firmy windykacyjne w Polsce w 2022 r.

Największe firmy windykacyjne w Polsce w 2022 r.

Przeczytaj najnowsze opracowanie wywiadowni gospodarczej MGBI poświęcone największym firmom windykacyjnym działającym w Polsce.

W artykule znajdziesz:

  • listę ponad 70 firm windykacyjnych o największych przychodach
  • najważniejsze dane finansowe za lata 2020-2021
  • wskaźniki rentowności i ogólnego zadłużenia
  • informacje o wielkości zatrudnienia

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

g) Spółki akcyjne

Pozycja 49375.
KRS 0000056005, REGON 271111175, NIP 6340198458
SĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-03-06 r.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/29905/22/575]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Pme SA sprawozdanie finansowe

W dniu 2023.01.13 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 63 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

WYKREŚLIĆ

3.Firma, pod którą spółka działaPME SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI

WPISAĆ

3.Firma, pod którą spółka działaPME SPÓŁKA AKCYJNA

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

WPISAĆ

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD
2.Sposób reprezentacji spółkiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OSWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, PRZY CZYM DOPUSZCZALNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU ZARÓWNO Z PROKURENTEM SAMOISTNYM, JAK I PROKURENTEM ŁĄCZNYM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaMORAWIEC
2.ImionaGRZEGORZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Rubryka 2. Organ nadzoru

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu nadzoru spółkiRADA NADZORCZA

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaMIZERSKA TOMSIA
2.ImionaMICHALINA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WPISAĆ

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSABLIK
2.ImionaMARCIN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Dział 6.

Rubryka 1. Likwidacja

1

Dla pozycji: nr wpisu 54 data wpisu 2021.05.25


WPISAĆ

2.Informacje o zakończeniu likwidacjiUCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W SPRAWIE UCHYLENIA LIKWIDACJI, NOTARIUSZ MARCIN GREGORCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, REP. A NR 5078/2022., , 22.09.2022

Podrubryka 1. Dane likwidatorów

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaMORAWIEC
2.ImionaGRZEGORZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)