"RULIŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" (KRS 0000128160)

REGON 231118754

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z powiatu bolesławieckiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w powiecie bolesławieckim (woj. dolnośląskie).

Liczba rekordów:
11 565

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza producentów pieczywa

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 10.71.Z (Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek).

Liczba rekordów:
12 646

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 14 pasujących ogłoszeń:

16 listopada 2018 - MSiG nr 222/2018 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 27 września 2018 r. wykreślono z rejestru KRS wszystkie wpisy dla tego podmiotu.

15 listopada 2018 - MSiG nr 221/2018 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 25 września 2018 r. dokonano wpisu nr 14 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki szóstego działu KRS.

16 stycznia 2018 - MSiG nr 11/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego podmiotu o nazwie: RULIŃSKI - SPÓŁKA Z O.O. W LIKWIDACJI, zarejestrowanego pod numerem KRS 128160 , ostatni adres: 59-700 Bolesławiec, ul. Leśna 20. Wzywa się wszystkie osoby,...

2 lipca 2015 - MSiG nr 126/2015 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 25 czerwca 2015 r. dokonano wpisu nr 12 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Likwidacja szóstego działu KRS.

27 kwietnia 2012 - MSiG nr 83/2012 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 12 kwietnia 2012 r. dokonano wpisu nr 11 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Dane wspólników pierwszego działu KRS.

30 września 2009 - MSiG nr 191/2009 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 11 września 2009 r. dokonano wpisu nr 9 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Dane podmiotu pierwszego działu KRS, rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS oraz rubryk Likwidacja oraz Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki szóstego działu KRS.

18 lutego 2009 - MSiG nr 34/2009 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 2 lutego 2009 r. dokonano wpisu nr 8 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

2 października 2006 - MSiG nr 191/2006 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 18 sierpnia 2006 r. dokonano wpisu nr 7 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

2 sierpnia 2005 - MSiG nr 149/2005 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 24 czerwca 2005 r. dokonano wpisu nr 6 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianka o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

16 sierpnia 2004 - MSiG nr 159/2004 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 15 lipca 2004 r. dokonano wpisu nr 5 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianka o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

15 lipca 2004 - MSiG nr 137/2004 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 18 czerwca 2004 r. dokonano wpisu nr 4 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Umowa lub statut oraz Kapitał zakładowy pierwszego działu KRS oraz rubryk Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu, Organy nadzoru oraz Dane prokurentów i rodzaj prokury drugiego działu KRS.

24 września 2003 - MSiG nr 186/2003 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 11 sierpnia 2003 r. dokonano wpisu nr 3 do rejestru KRS modyfikując zawartość trzeciego działu KRS.

23 lipca 2003 - MSiG nr 142/2003 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 24 czerwca 2003 r. dokonano wpisu nr 2 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianka o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

11 września 2002 - MSiG nr 176/2002 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 28 sierpnia 2002 r. dokonano wpisu nr 1 do rejestru KRS modyfikując zawartość , Umowa lub statut, Informacje o sposobie powstania spółki, Wspólnicy oraz Kapitał zakładowy pierwszego działu KRS, rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS oraz trzeciego działu KRS.