ALMA MARKET SPÓŁKA AKCYJNA (KRS 0000019474)

REGON 350511695, NIP 6760016731

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z miasta Kraków

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w mieście Kraków (woj. małopolskie).

Liczba rekordów:
139 983

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z województwa małopolskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w województwie małopolskim.

Liczba rekordów:
546 448

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 72 pasujące ogłoszenia, strona 1 z 4:

22 listopada 2018 - MSiG nr 226/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec: ALMA MARKET S.A. w Krakowie w upadłości (KRS: 0000019474) (sygn. akt VIII GUp 443/17) w trybie art. 69 p.u. w zw. z art. 319 p.u. ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi opis i oszacowanie przedsiębiorstwa upadłego. Poucza się, że w terminie tygodnia od ukazania się...

15 listopada 2018 - MSiG nr 221/2018 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 21 września 2018 r. dokonano wpisu nr 42 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

27 grudnia 2017 - MSiG nr 249/2017 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 15 grudnia 2017 r. dokonano wpisu nr 41 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu oraz Organ nadzoru drugiego działu KRS.

22 grudnia 2017 - MSiG nr 248/2017 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 14 grudnia 2017 r. dokonano wpisu nr 40 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Dane podmiotu pierwszego działu KRS oraz rubryki Informacja o postępowaniu upadłościowym szóstego działu KRS.

6 grudnia 2017 - MSiG nr 236/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 21.11.2017 r., sygn. akt VIII GU 106/17, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Alma Market Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, ul. Pilotów 6, 30-964 Kraków (KRS 0000019474 ); II...

10 listopada 2017 - MSiG nr 218/2017 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 31 października 2017 r. dokonano wpisu nr 39 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacja o postępowaniu naprawczym szóstego działu KRS.

10 listopada 2017 - MSiG nr 218/2017 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 31 października 2017 r. dokonano wpisu nr 38 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Dane podmiotu pierwszego działu KRS, rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS oraz rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

6 września 2017 - MSiG nr 172/2017 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

Podmiot o numerze KRS 0000019474 został wykreślony z rubryki Dane jedynego akcjonariusza pierwszego działu KRS.

11 kwietnia 2017 - MSiG nr 71/2017 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 3 kwietnia 2017 r. dokonano wpisu nr 37 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS.

21 lutego 2017 - MSiG nr 36/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie o sygnaturze akt VIII GRs 5/16 umorzono postępowanie sanacyjne prowadzone wobec spółki ALMA Market Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie w restrukturyzacji. Poucza się...

14 lutego 2017 - MSiG nr 31/2017 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 6 lutego 2017 r. dokonano wpisu nr 36 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Informacje o statucie, Kapitał spółki, Emisje akcji pierwszego działu KRS.

27 stycznia 2017 - MSiG nr 19/2017 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 19 stycznia 2017 r. dokonano wpisu nr 35 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Dane podmiotu pierwszego działu KRS.

19 stycznia 2017 - MSiG nr 13/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 15 grudnia 2016 r., sygn. akt VIII GU 528/16, otwarto postępowanie restrukturyzacyjne-sanacyjne wobec dłużnika Alma Market Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, ul. Pilotów 6, 30-964 Kraków, numer...

17 stycznia 2017 - MSiG nr 11/2017 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 9 stycznia 2017 r. dokonano wpisu nr 34 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacje o statucie pierwszego działu KRS oraz rubryk Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu, Organ nadzoru oraz Prokurenci drugiego działu KRS.

10 stycznia 2017 - MSiG nr 6/2017 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 30 grudnia 2016 r. dokonano wpisu nr 33 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacja o postępowaniu naprawczym szóstego działu KRS.

18 listopada 2016 - MSiG nr 223/2016 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 11.10.2016 r., sygn. akt VIII GU 528/16, na zasadzie art. 38 ust. 1 Prawa upadłościowego (ustawa z dnia 28.02.2003 r., Dz. U. z 2015 r. poz. 233 w brzmieniu nadanym w art. 428 prawa restrukturyzacyjnego -...

2 sierpnia 2016 - MSiG nr 148/2016 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 22 lipca 2016 r. dokonano wpisu nr 31 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS oraz rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

7 marca 2016 - MSiG nr 45/2016 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 29 lutego 2016 r. dokonano wpisu nr 30 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

17 września 2015 - MSiG nr 181/2015 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 10 września 2015 r. dokonano wpisu nr 29 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS oraz rubryk Przedmiot działalności oraz Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

3 grudnia 2014 - MSiG nr 234/2014 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 26 listopada 2014 r. dokonano wpisu nr 28 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.