G H SP Z O O (KRS 0000213393)

REGON 771625964

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 5 pasujących ogłoszeń:

13 lipca 2018 - MSiG nr 135/2018 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 13 czerwca 2018 r. wykreślono z rejestru KRS wszystkie wpisy dla tego podmiotu.

26 kwietnia 2018 - MSiG nr 82/2018 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 19 kwietnia 2018 r. dokonano wpisu nr 4 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki szóstego działu KRS.

20 grudnia 2017 - MSiG nr 246/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku zawiadamia o wszczęciu w stosunku do spółki G.H. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 213393 , ostatni adres siedziby: ul. Łużycka 1A, 89-620 Chojnice, pod sygnaturą GD VIII Ns-Rej. KRS 26243 /17/151, postępowania w trybie art. 25a ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym o rozwiązanie spółki bez przeprowadzenia postępowania...

22 listopada 2011 - MSiG nr 225/2011 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 8 listopada 2011 r. dokonano wpisu nr 3 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Siedziba i adres podmiotu pierwszego działu KRS.

25 sierpnia 2004 - MSiG nr 166/2004 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 23 lipca 2004 r. dokonano wpisu nr 1 do rejestru KRS modyfikując zawartość , Umowa lub statut, Wspólnicy oraz Kapitał zakładowy pierwszego działu KRS, rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS oraz trzeciego działu KRS.