PUDIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 0000021912)

REGON 510525328, NIP 7390403599

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza kopalni kamienia

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 08.11.Z (Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków).

Liczba rekordów:
691

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza publicznych szkół artystycznych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich publicznych szkół artystycznych zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
572

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 30 pasujących ogłoszeń, strona 1 z 2:

9 listopada 2012 - MSiG nr 218/2012 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 5 listopada 2012 r. wykreślono z rejestru KRS wszystkie wpisy dla tego podmiotu.

14 sierpnia 2012 - MSiG nr 157/2012 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Zarząd PUDIZ Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie (Spółka przejmująca) zgodnie z art. 508 k.s.h. informuje, iż w dniu 2 lipca 2012 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, wydał postanowienie o połączeniu PUDIZ Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie (Spółka przejmująca) z Warmińsko-Mazurskim Przedsiębiorstwem Drogowym Sp. z o.o. z siedzibą w Gutkowie (Spółka...

26 lipca 2012 - MSiG nr 144/2012 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 2 lipca 2012 r. dokonano wpisu nr 25 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu szóstego działu KRS.

2 lipca 2012 - MSiG nr 126/2012 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 5 czerwca 2012 r. dokonano wpisu nr 24 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

17 maja 2012 - MSiG nr 95/2012 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Zarząd PUDIZ Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie (Spółka przejmująca) oraz Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Przedsiębiorstwa Drogowego Sp. z o.o. z siedzibą w Gutkowie (Spółka przejmowana) zawiadamiają wspólników o zamiarze połączenia wymienionych Spółek na zasadach określonych w planie połączenia, ogłoszonym wraz z pierwszym zawiadomieniem w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym"...

10 lutego 2012 - MSiG nr 29/2012 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Plan połączenia Spółek PUDIZ Sp. z o.o. i Warmińsko-Mazurskie Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. I. Dane identyfikacyjne łączących się Spółek 1. Spółka przejmująca: PUDIZ Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, wpisana w dniu 23 czerwca 2001 r. do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem...

9 lutego 2012 - MSiG nr 28/2012 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 25 stycznia 2012 r. dokonano wpisu nr 23 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacje o umowie pierwszego działu KRS oraz rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS.

28 grudnia 2011 - MSiG nr 250/2011 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 15 grudnia 2011 r. dokonano wpisu nr 22 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Dane wspólników pierwszego działu KRS oraz rubryk Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu, Organ nadzoru oraz Prokurenci drugiego działu KRS.

16 września 2011 - MSiG nr 180/2011 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 11 sierpnia 2011 r. dokonano wpisu nr 21 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacje o umowie pierwszego działu KRS.

13 lipca 2011 - MSiG nr 134/2011 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 7 czerwca 2011 r. dokonano wpisu nr 20 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

20 lipca 2010 - MSiG nr 139/2010 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 30 czerwca 2010 r. dokonano wpisu nr 19 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacje o umowie pierwszego działu KRS oraz rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

16 września 2009 - MSiG nr 181/2009 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 28 sierpnia 2009 r. dokonano wpisu nr 18 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacje o umowie pierwszego działu KRS oraz rubryk Przedmiot działalności oraz Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

7 lipca 2009 - MSiG nr 130/2009 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 19 czerwca 2009 r. dokonano wpisu nr 17 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Dane wspólników pierwszego działu KRS oraz rubryki Prokurenci drugiego działu KRS.

19 września 2008 - MSiG nr 184/2008 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 2 września 2008 r. dokonano wpisu nr 16 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

25 września 2007 - MSiG nr 186/2007 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 10 września 2007 r. dokonano wpisu nr 15 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Dane podmiotu oraz Informacje o umowie pierwszego działu KRS oraz rubryk Przedmiot działalności oraz Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

28 września 2006 - MSiG nr 189/2006 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 16 sierpnia 2006 r. dokonano wpisu nr 13 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

30 marca 2006 - MSiG nr 64/2006 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 7 marca 2006 r. dokonano wpisu nr 12 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Prokurenci drugiego działu KRS.

21 listopada 2005 - MSiG nr 225/2005 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 19 października 2005 r. dokonano wpisu nr 11 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wspólnicy pierwszego działu KRS.

9 sierpnia 2005 - MSiG nr 154/2005 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 30 czerwca 2005 r. dokonano wpisu nr 10 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianka o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

18 października 2004 - MSiG nr 204/2004 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 23 września 2004 r. dokonano wpisu nr 9 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Umowa lub statut pierwszego działu KRS, rubryki Organy nadzoru drugiego działu KRS oraz rubryki Wzmianka o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.