FUN-FOOD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 0000249907)

REGON 340068240

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z województwa warmińsko-mazurskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w województwie warmińsko-mazurskim.

Liczba rekordów:
170 805

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z powiatu ostródzkiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w powiecie ostródzkim (woj. warmińsko-mazurskie).

Liczba rekordów:
11 217

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 4 pasujące ogłoszenia:

9 października 2019 - MSiG nr 196/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie art. 25b ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. 2013.1203 z późniejszymi zmianami) ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu: FUN-FOOD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 249907 , adres siedziby: ulica Brzozowa nr 2,...

24 października 2006 - MSiG nr 207/2006 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 26 września 2006 r. dokonano wpisu nr 3 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Siedziba i adres podmiotu, Informacje o umowie oraz Dane wspólników pierwszego działu KRS, rubryk Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu, Organ nadzoru oraz Prokurenci drugiego działu KRS oraz rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

14 lutego 2006 - MSiG nr 32/2006 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 30 stycznia 2006 r. dokonano wpisu nr 2 do rejestru KRS modyfikując zawartość oraz Wspólnicy pierwszego działu KRS oraz trzeciego działu KRS.

10 lutego 2006 - MSiG nr 30/2006 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 26 stycznia 2006 r. dokonano wpisu nr 1 do rejestru KRS modyfikując zawartość , Umowa lub statut, Wspólnicy oraz Kapitał zakładowy pierwszego działu KRS, rubryk Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu oraz Organy nadzoru drugiego działu KRS oraz trzeciego działu KRS.