LUDOWY KLUB SPORTOWY BŁĘKITNI LUBIĘCIN (KRS 0000039793)

REGON 970384771, NIP 9251114303

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 7 pasujących ogłoszeń:

18 stycznia 2017 - MSiG nr 12/2017 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Stowarzyszenia kultury fizycznej

W dniu 10 stycznia 2017 r. dokonano wpisu nr 8 do rejestru KRS modyfikując zawartość .

2 grudnia 2016 - MSiG nr 233/2016 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Stowarzyszenia kultury fizycznej

W dniu 24 listopada 2016 r. dokonano wpisu nr 7 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Siedziba i adres podmiotu oraz Informacje o statucie pierwszego działu KRS oraz rubryk Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu oraz Organ nadzoru drugiego działu KRS.

12 maja 2011 - MSiG nr 91/2011 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Stowarzyszenia kultury fizycznej

W dniu 29 października 2010 r. dokonano wpisu nr 6 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Przedmiot działalności trzeciego działu KRS.

15 marca 2010 - MSiG nr 51/2010 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Stowarzyszenia kultury fizycznej

W dniu 25 lutego 2010 r. dokonano wpisu nr 5 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Przedmiot działalności trzeciego działu KRS.

30 stycznia 2008 - MSiG nr 21/2008 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Stowarzyszenia kultury fizycznej

W dniu 14 stycznia 2008 r. dokonano wpisu nr 3 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Siedziba i adres podmiotu oraz Informacje o statucie pierwszego działu KRS oraz rubryk Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu oraz Organ nadzoru drugiego działu KRS.

14 stycznia 2002 - MSiG nr 9/2002 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Stowarzyszenia kultury fizycznej

W dniu 14 grudnia 2001 r. dokonano wpisu nr 2 do rejestru KRS modyfikując zawartość pierwszego działu KRS.

19 września 2001 - MSiG nr 182/2001 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Stowarzyszenia kultury fizycznej

W dniu 30 sierpnia 2001 r. dokonano wpisu nr 1 do rejestru KRS modyfikując zawartość , Umowa lub statut oraz Organ sprawujący nadzór pierwszego działu KRS, rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS oraz trzeciego działu KRS.