PROSPER SPÓŁKA AKCYJNA (KRS 0000053473)

REGON 012664660, NIP 1130011362

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza organizatorów wydarzeń sportowych i indywidualnych sportowców

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 93.19.Z (Pozostała działalność związana ze sportem).

Liczba rekordów:
9 777

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza spółek akcyjnych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek akcyjnych zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
10 654

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 93 pasujące ogłoszenia, strona 1 z 5:

10 października 2018 - MSiG nr 197/2018 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 12 lipca 2018 r. dokonano wpisu nr 59 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

10 października 2018 - MSiG nr 197/2018 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 12 lipca 2018 r. dokonano wpisu nr 58 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

10 października 2018 - MSiG nr 197/2018 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 12 lipca 2018 r. dokonano wpisu nr 57 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

10 października 2018 - MSiG nr 197/2018 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 12 lipca 2018 r. dokonano wpisu nr 56 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

10 października 2018 - MSiG nr 197/2018 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 12 lipca 2018 r. dokonano wpisu nr 55 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

10 października 2018 - MSiG nr 197/2018 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 12 lipca 2018 r. dokonano wpisu nr 54 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

10 października 2018 - MSiG nr 197/2018 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 12 lipca 2018 r. dokonano wpisu nr 53 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

10 października 2018 - MSiG nr 197/2018 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 12 lipca 2018 r. dokonano wpisu nr 52 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

2 lipca 2018 - MSiG nr 126/2018 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 30 maja 2018 r. dokonano wpisu nr 51 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Dane jedynego akcjonariusza pierwszego działu KRS oraz rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS.

23 marca 2018 - MSiG nr 59/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

W imieniu PROSPER S.A. w Toruniu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000053473 , działając na podstawie art. 416 § 3 w zw. z art. 418 ksh, informujemy o podjęciu w dn. 27.02.2018 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uchwały o wykupie akcjonariuszy mniejszościowych, o następującej treści: 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PROSPER SA w Toruniu, na...

26 lutego 2018 - MSiG nr 40/2018 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 19 lutego 2018 r. dokonano wpisu nr 50 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

1 lutego 2018 - MSiG nr 23/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd PROSPER S.A. w Toruniu, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr. 0000053473 , na podstawie art. 399 § 1 ksh oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 27 lutego 2018 r. (wtorek), na godz. 11 00 , w budynku NEUCA S.A. przy ul. Szosa Bydgoska 58 w Toruniu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PROSPER S.A. Porządek obrad:...

2 sierpnia 2017 - MSiG nr 148/2017 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 18 lipca 2017 r. dokonano wpisu nr 49 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Siedziba i adres podmiotu oraz Informacje o statucie pierwszego działu KRS.

23 czerwca 2017 - MSiG nr 120/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd PROSPER S.A. w Warszawie, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000053473 , działając na podstawie art. 401 § 1 ksh, na wniosek akcjonariusza, modyfikuje porządek obrad zwołanego na dzień 28 czerwca 2017 r. (środa), na godz. 14 00 , Zwyczajnego Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy PROSPER S.A. w ten sposób, że po pkt 11...

31 maja 2017 - MSiG nr 104/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd PROSPER S.A. w Warszawie, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000053473 , działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 ksh oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 28 czerwca 2017 r. (środa), na godz. 14 00 , w budynku NEUCA S.A. przy ul. Szosa Bydgoska 58 w Toruniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie...

7 kwietnia 2017 - MSiG nr 69/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd spółki PROSPER S.A. w Warszawie, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000053473 , działając na podstawie art. 399 § 1 ksh oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 9 maja 2017 r. (wtorek), na godz. 11 00 , w budynku NEUCA S.A. przy ul. Szosa Bydgoska 58 w Toruniu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie...

16 września 2016 - MSiG nr 180/2016 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 8 września 2016 r. dokonano wpisu nr 48 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

27 maja 2016 - MSiG nr 101/2016 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd PROSPER S.A. w Warszawie, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000053473 , działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 24 czerwca 2016 r. (piątek), na godz. 11 00 , w budynku NEUCA S.A. przy ul. Szosa Bydgoska 58 w Toruniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie...

27 sierpnia 2015 - MSiG nr 166/2015 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 20 sierpnia 2015 r. dokonano wpisu nr 47 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacje o statucie pierwszego działu KRS, rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS oraz rubryk Przedmiot działalności oraz Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

27 maja 2015 - MSiG nr 101/2015 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd PROSPER S.A. w Warszawie, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000053473 , działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 25 czerwca 2015 r. (czwartek), na godz. 10 00 , w budynku NEUCA S.A. przy ul. Szosa Bydgoska 58 w Toruniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie...