ENERGOPROJEKT-WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA (KRS 0000082969)

REGON 010609957, NIP 5260037267

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza biur architektonicznych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 71.11.Z (Działalność w zakresie architektury).

Liczba rekordów:
25 628

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z województwa mazowieckiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w województwie mazowieckim.

Liczba rekordów:
1 047 165

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 53 pasujące ogłoszenia, strona 1 z 3:

15 listopada 2018 - MSiG nr 221/2018 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 24 września 2018 r. dokonano wpisu nr 36 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Prokurenci drugiego działu KRS.

8 listopada 2018 - MSiG nr 217/2018 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 14 sierpnia 2018 r. dokonano wpisu nr 35 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacje o statucie pierwszego działu KRS.

30 sierpnia 2018 - MSiG nr 168/2018 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 25 czerwca 2018 r. dokonano wpisu nr 34 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu oraz Organ nadzoru drugiego działu KRS.

24 lipca 2018 - MSiG nr 142/2018 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 18 czerwca 2018 r. dokonano wpisu nr 33 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

24 lipca 2018 - MSiG nr 142/2018 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 18 czerwca 2018 r. dokonano wpisu nr 32 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

24 lipca 2018 - MSiG nr 142/2018 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 18 czerwca 2018 r. dokonano wpisu nr 31 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

24 lipca 2018 - MSiG nr 142/2018 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 18 czerwca 2018 r. dokonano wpisu nr 30 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

11 maja 2018 - MSiG nr 91/2018 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 7 maja 2018 r. dokonano wpisu nr 29 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacje o statucie pierwszego działu KRS oraz rubryk Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu oraz Organ nadzoru drugiego działu KRS.

3 listopada 2017 - MSiG nr 213/2017 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 25 października 2017 r. dokonano wpisu nr 28 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Prokurenci drugiego działu KRS.

18 lipca 2017 - MSiG nr 137/2017 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 10 lipca 2017 r. dokonano wpisu nr 27 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacje o statucie pierwszego działu KRS, rubryk Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu, Organ nadzoru oraz Prokurenci drugiego działu KRS oraz rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

18 maja 2017 - MSiG nr 95/2017 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 11 maja 2017 r. dokonano wpisu nr 26 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

2 maja 2017 - MSiG nr 84/2017 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 21 kwietnia 2017 r. dokonano wpisu nr 25 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

24 stycznia 2017 - MSiG nr 16/2017 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 16 stycznia 2017 r. dokonano wpisu nr 24 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Prokurenci drugiego działu KRS.

15 grudnia 2016 - MSiG nr 242/2016 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd Spółki Energoprojekt - Warszawa SA z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 6/14, 00-950 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000082969 , działając na podstawie art. 385 § 3 KSH ogłasza niniejszym wykaz akcji unieważnionych w trybie art. 385 § 1 KSH na mocy...

13 lipca 2016 - MSiG nr 134/2016 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 5 lipca 2016 r. dokonano wpisu nr 23 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacje o statucie pierwszego działu KRS, rubryk Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu oraz Organ nadzoru drugiego działu KRS oraz rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

21 marca 2016 - MSiG nr 55/2016 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

WALNE ZGROMADZENIE Zarząd Spółki pod firmą Energoprojekt - Warszawa SA z siedzibą w Warszawie uprzejmie zawiadamia, iż działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 5 i § 29 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY na dzień 11 czerwca 2016 roku, o godz. 9 00 , w Auli Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki...

31 grudnia 2015 - MSiG nr 254/2015 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 23 grudnia 2015 r. dokonano wpisu nr 22 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu, Organ nadzoru oraz Prokurenci drugiego działu KRS.

22 lipca 2015 - MSiG nr 140/2015 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 15 lipca 2015 r. dokonano wpisu nr 21 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacje o statucie pierwszego działu KRS, rubryk Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu oraz Prokurenci drugiego działu KRS oraz rubryk Przedmiot działalności oraz Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

14 kwietnia 2015 - MSiG nr 71/2015 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd Spółki pod firmą Energoprojekt-Warszawa SA z siedzibą w Warszawie uprzejmie zawiadamia, iż działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 5 i § 29 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 13 czerwca 2015 r., o godz. 9 00 , w auli Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej przy ul...

23 lipca 2014 - MSiG nr 141/2014 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 16 lipca 2014 r. dokonano wpisu nr 20 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.