ŁZG ŁĘCZYCA SPÓŁKA AKCYJNA (KRS 0000087890)

REGON 610283402, NIP 7750000456

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza spółek akcyjnych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek akcyjnych zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
10 654

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z województwa łódzkiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w województwie łódzkim.

Liczba rekordów:
384 316

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 73 pasujące ogłoszenia, strona 1 z 4:

5 lipca 2019 - MSiG nr 129/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Sygn. akt XIV GRp 6/18 OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że w przyśpieszonym postępowaniu układowym prowadzonym wobec dłużnika ŁZG Łęczyca Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Łęczycy - postanowieniem wydanym w dniu 18.06.2019 r. na zgromadzeniu wierzycieli zatwierdzony został spis wierzycieli dłużnika złożony przez nadzorcę sądowego w dniu...

5 czerwca 2019 - MSiG nr 108/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd Spółki ŁZG Łęczyca Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Łęczycy przy ul. Kopalnianej 9, działając na podstawie art. 399 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 29 czerwca 2019 roku, o godz. 8 00 , w siedzibie Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości...

9 maja 2019 - MSiG nr 89/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz w przyśpieszonym postępowaniu układowym prowadzonym wobec ŁZG Łęczyca Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Łęczycy, KRS numer 87890, wobec uprawomocnienia się postanowienia z dnia 9.10.2018 r. o odstąpieniu od zwołania zgromadzenia wierzycieli i przeprowadzeniu głosowania nad układem w trybie zebrania głosów wierzycieli...

9 maja 2019 - MSiG nr 89/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Sygn. akt XIV GRp 6/18 OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że w przyspieszonym postępowaniu układowym prowadzonym wobec ŁZG Łęczyca Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łęczycy, KRS numer 87890: - w dniu 13.12.2018 r. nadzorca sądowy złożył poprawione karty spisu wierzytelności, - w dniu 2.04.2019 r. nadzorca sądowy złożył poprawiony i uzupełniony spis wierzytelności...

18 stycznia 2019 - MSiG nr 13/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Sygn. akt XIV GRp 6/18 OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że w przyśpieszonym postępowaniu układowym prowadzonym wobec ŁZG Łęczyca Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łęczycy, KRS numer 87890, został sporządzony i złożony w dniu spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych. Ponadto: - w dniu 6.09.2018 r. nadzorca sądowy złożył uzupełniający spis...

29 października 2018 - MSiG nr 210/2018 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 21 lipca 2018 r. dokonano wpisu nr 44 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

29 października 2018 - MSiG nr 210/2018 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 21 lipca 2018 r. dokonano wpisu nr 43 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

29 października 2018 - MSiG nr 210/2018 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 21 lipca 2018 r. dokonano wpisu nr 42 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

29 października 2018 - MSiG nr 210/2018 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 21 lipca 2018 r. dokonano wpisu nr 41 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

29 października 2018 - MSiG nr 210/2018 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 21 lipca 2018 r. dokonano wpisu nr 40 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

29 października 2018 - MSiG nr 210/2018 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 21 lipca 2018 r. dokonano wpisu nr 39 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

29 października 2018 - MSiG nr 210/2018 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 21 lipca 2018 r. dokonano wpisu nr 38 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

29 października 2018 - MSiG nr 210/2018 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 21 lipca 2018 r. dokonano wpisu nr 37 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

25 października 2018 - MSiG nr 208/2018 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 20 lipca 2018 r. dokonano wpisu nr 36 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

25 października 2018 - MSiG nr 208/2018 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 20 lipca 2018 r. dokonano wpisu nr 35 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

25 października 2018 - MSiG nr 208/2018 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 20 lipca 2018 r. dokonano wpisu nr 34 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

25 października 2018 - MSiG nr 208/2018 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 20 lipca 2018 r. dokonano wpisu nr 33 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

23 października 2018 - MSiG nr 206/2018 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 19 lipca 2018 r. dokonano wpisu nr 32 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

23 października 2018 - MSiG nr 206/2018 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 19 lipca 2018 r. dokonano wpisu nr 31 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

23 października 2018 - MSiG nr 206/2018 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 19 lipca 2018 r. dokonano wpisu nr 30 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.