ZAKŁADY NAPRAWCZE TABORU KOLEJOWEGO W OLEŚNICY SPÓŁKA AKCYJNA (KRS 0000093623)

REGON 930759831, NIP 9110004742

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z województwa dolnośląskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w województwie dolnośląskim.

Liczba rekordów:
421 004

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm prowadzących badania w dziedzinie biotechnologii

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 72.11.Z (Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii).

Liczba rekordów:
550

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 97 pasujących ogłoszeń, strona 1 z 5:

19 lipca 2018 - MSiG nr 139/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w trybie art. 171 ust. 3 Prawa restrukturyzacyjnego informuje, że nadzorca wykonania układu w prawomocnie zakończonym postępowaniu restrukturyzacyjnym - przyspieszonym postępowaniu układowym prowadzonym wobec dłużnika - Zakładów Naprawczych Taboru...

10 lipca 2018 - MSiG nr 132/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd Spółki ZNTK Oleśnica S.A. z siedzibą w Oleśnicy przy ul. Moniuszki 20, działając w trybie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24.1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 2 sierpnia 2018 r., o godz. 14 00 , w siedzibie Spółki z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia...

11 czerwca 2018 - MSiG nr 111/2018 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 18 maja 2018 r. dokonano wpisu nr 57 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS.

27 marca 2018 - MSiG nr 61/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w trybie art. 171 ust. 3 Prawa restrukturyzacyjnego informuje, że nadzorca wykonania układu w prawomocnie zakończonym postępowaniu restrukturyzacyjnym - przyspieszonym postępowaniu układowym prowadzonym wobec dłużnika - Zakładów Naprawczych Taboru...

27 marca 2018 - MSiG nr 61/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, obwieszcza w trybie art. 171 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego, że wskutek uprawomocnienia się postanowienia Sądu z 10 kwietnia 2017 r., którym zatwierdzono układ częściowy przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 23 marca 2017 r., w postępowaniu...

22 marca 2018 - MSiG nr 58/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd Spółki pod firmą: Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Oleśnicy Spółka Akcyjna z siedzibą w Oleśnicy (dalej: "Spółka"), na podstawie art. 398 oraz art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 20 kwietnia 2018 r., na godzinę 14 00 , w siedzibie Spółki, w Oleśnicy przy ul. Moniuszki 20. Proponowany porządek...

18 stycznia 2018 - MSiG nr 13/2018 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 11 stycznia 2018 r. dokonano wpisu nr 56 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Informacje o statucie oraz Kapitał spółki pierwszego działu KRS.

24 listopada 2017 - MSiG nr 228/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd spółki pod firmą: Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Oleśnicy S.A. z siedzibą w Oleśnicy (dalej: "Spółka") informuje, że porządek obrad zwołanego na dzień 7 grudnia 2017 r., na godzinę 15 00 , Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy ulega modyfikacji polegającej na: Punkt 7 porządku obrad otrzymuje nowe brzmienie: "7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w...

10 listopada 2017 - MSiG nr 218/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd spółki pod firmą: Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Oleśnicy S.A. z siedzibą w Oleśnicy (dalej: "Spółka"), na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 7 grudnia 2017 r., na godzinę 15 00 , w siedzibie Spółki, w Oleśnicy (56-400) przy ul. Moniuszki 20. Porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego...

18 października 2017 - MSiG nr 202/2017 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 9 października 2017 r. dokonano wpisu nr 55 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Kapitał spółki pierwszego działu KRS.

4 września 2017 - MSiG nr 170/2017 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 17 sierpnia 2017 r. dokonano wpisu nr 54 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS oraz rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

4 lipca 2017 - MSiG nr 127/2017 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 27 czerwca 2017 r. dokonano wpisu nr 52 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacja o postępowaniu naprawczym szóstego działu KRS.

4 lipca 2017 - MSiG nr 127/2017 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 27 czerwca 2017 r. dokonano wpisu nr 51 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Informacje o statucie, Kapitał spółki oraz Emisje akcji pierwszego działu KRS.

21 czerwca 2017 - MSiG nr 118/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd Spółki Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Oleśnicy Spółka Akcyjna z siedzibą w Oleśnicy niniejszym zmienia, przyjęty uchwałą nr 02/05/2017 z dnia 17.05.2017 r., zgodnie z ogłoszeniem w MSiG 100/2014 (5237), poz. 19859, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Oleśnicy Spółka Akcyjna w ten sposób, że:...

8 czerwca 2017 - MSiG nr 110/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, obwieszcza w trybie art. 324 ust. 2 Prawa restrukturyzacyjnego, że wskutek uprawomocnienia postanowienia Sądu z 10 kwietnia 2017 r., którym zatwierdzono układ przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 23 marca 2017 r., postępowanie restrukturyzacyjne - przyspieszone...

25 maja 2017 - MSiG nr 100/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd Spółki Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Oleśnicy Spółka Akcyjna z siedzibą w Oleśnicy na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 27 czerwca 2017 r. na godzinę 15 00 w siedzibie Spółki, w Oleśnicy przy ul. Moniuszki 20. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór...

20 kwietnia 2017 - MSiG nr 77/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, działając w postępowaniu restrukturyzacyjnym - przyspieszonym postępowaniu układowym wobec dłużnika - Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Oleśnicy S.A. z siedzibą w Oleśnicy (KRS 93623 ), postanowieniem z 10 kwietnia 2017 r., sygn. akt VIII GRp 7/16, w trybie...

6 kwietnia 2017 - MSiG nr 68/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Sędzia komisarz nadzorujący przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Oleśnicy S.A. w Oleśnicy, toczące się w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydziale Gospodarczym dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (sygn. akt VIII GRp 7/16), informuje, że postanowieniem wydanym na zgromadzeniu wierzycieli w dniu...

6 kwietnia 2017 - MSiG nr 68/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Sędzia komisarz nadzorujący przyspieszone postępowanie układowe dłużnika - Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Oleśnicy S.A. w Oleśnicy, toczące się w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydziale Gospodarczym dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (sygn. akt VIII GRp 7/16), informuje, że postanowieniem wydanym na Zgromadzeniu Wierzycieli w dniu...

24 lutego 2017 - MSiG nr 39/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd spółki Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Oleśnicy Spółka Akcyjna z siedzibą w Oleśnicy (56-400) przy ulicy Moniuszki 20, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000093623 , ogłasza, że dokonał przydziału 1.000.000 (jednego miliona)...