ALEKSANDER BOGUSZ

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 2 pasujące ogłoszenia:

4 maja 2021 - MSiG nr 84/2021 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

ALEKSANDER BOGUSZ został wpisany w rubryce Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS oraz wykreślony z rubryki Prokurenci drugiego działu KRS.

22 kwietnia 2002 - MSiG nr 78/2002 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

ALEKSANDER BOGUSZ został wpisany w rubryce Dane prokurentów i rodzaj prokury drugiego działu KRS.