DARIUSZ WOJCIECH CENKIEL (’62)

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 2 pasujące ogłoszenia:

9 listopada 2007 - MSiG nr 218/2007 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Stowarzyszenia

DARIUSZ WOJCIECH CENKIEL (`62) został wykreślony z rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

29 lipca 2004 - MSiG nr 147/2004 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Stowarzyszenia

DARIUSZ WOJCIECH CENKIEL (`62) został wpisany w rubryce Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.