JACEK WRODARCZYK (’54)

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 9 pasujących ogłoszeń:

9 października 2019 - MSiG nr 196/2019 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

JACEK WRODARCZYK (`54) został wykreślony z rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

24 grudnia 2018 - MSiG nr 248/2018 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

JACEK TOMASZ WRODARCZYK (`54) został wpisany w rubryce Dane wspólników pierwszego działu KRS, w rubryce Dane wspólników pierwszego działu KRS oraz w rubryce Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

26 kwietnia 2018 - MSiG nr 82/2018 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki jawne

JACEK WRODARCZYK (`54) został wpisany w rubryce Dane wspólników pierwszego działu KRS, w rubryce Dane wspólników pierwszego działu KRS oraz w rubryce Uprawnieni do reprezentowania spółki drugiego działu KRS.

18 sierpnia 2015 - MSiG nr 159/2015 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki jawne

JACEK WRODARCZYK (`54) pojawia się w rubryce Dane wspólników pierwszego działu KRS.

4 sierpnia 2015 - MSiG nr 149/2015 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

JACEK WRODARCZYK (`54) został wykreślony z rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS, wpisany w rubryce Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS oraz w rubryce Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

17 września 2009 - MSiG nr 182/2009 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

JACEK WRODARCZYK (`54) został wpisany w rubryce Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

1 września 2006 - MSiG nr 170/2006 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

JACEK WRODARCZYK (`54) został wykreślony z rubryki Dane wspólników pierwszego działu KRS oraz z rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

6 maja 2002 - MSiG nr 86/2002 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki jawne

JACEK WRODARCZYK (`54) został wpisany w rubryce Wspólnicy pierwszego działu KRS oraz w rubryce Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

19 marca 2002 - MSiG nr 55/2002 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

JACEK WRODARCZYK (`54) został wpisany w rubryce Wspólnicy pierwszego działu KRS oraz w rubryce Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.