LEONARD KIBORT (’49)

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 2 pasujące ogłoszenia:

7 sierpnia 2013 - MSiG nr 152/2013 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Cechy rzemieślnicze

LEONARD KIBORT (`49) został wykreślony z rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS.

4 lutego 2005 - MSiG nr 25/2005 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Cechy rzemieślnicze

LEONARD KIBORT (`49) został wpisany w rubryce Organy nadzoru drugiego działu KRS.