MACIEJ FRANCISZEK BISKUP

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 5 pasujących ogłoszeń:

29 lipca 2010 - MSiG nr 146/2010 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

MACIEJ FRANCISZEK BISKUP został wykreślony z rubryki Prokurenci drugiego działu KRS.

4 stycznia 2010 - MSiG nr 1/2010 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

MACIEJ FRANCISZEK BISKUP został wpisany w rubryce Dane wspólników pierwszego działu KRS oraz w rubryce Prokurenci drugiego działu KRS.

31 grudnia 2009 - MSiG nr 255/2009 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

MACIEJ FRANCISZEK BISKUP został wykreślony z rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

2 października 2009 - MSiG nr 193/2009 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

MACIEJ FRANCISZEK BISKUP został wykreślony z rubryki Dane wspólników pierwszego działu KRS.

15 czerwca 2009 - MSiG nr 114/2009 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

MACIEJ FRANCISZEK BISKUP został wpisany w rubryce Dane wspólników pierwszego działu KRS oraz w rubryce Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.