PIOTR PRZEMYSŁAW STAWIARSKI

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 3 pasujące ogłoszenia:

26 marca 2020 - MSiG nr 60/2020 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

PIOTR PRZEMYSŁAW STAWIARSKI został wykreślony z rubryki Dane wspólników pierwszego działu KRS.

8 sierpnia 2019 - MSiG nr 153/2019 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki komandytowe

PIOTR PRZEMYSŁAW STAWIARSKI został wpisany w rubryce Dane wspólników pierwszego działu KRS.

15 maja 2019 - MSiG nr 93/2019 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

PIOTR PRZEMYSŁAW STAWIARSKI został wpisany w rubryce Dane wspólników pierwszego działu KRS oraz w rubryce Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.