SŁAWOMIR GROMADZKI (’75)

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 3 pasujące ogłoszenia:

27 maja 2016 - MSiG nr 101/2016 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

SŁAWOMIR GROMADZKI (`75) został wpisany w rubryce Dane wspólników pierwszego działu KRS oraz w rubryce Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

21 czerwca 2006 - MSiG nr 119/2006 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Stowarzyszenia

SŁAWOMIR GROMADZKI (`75) został wykreślony z rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

29 sierpnia 2005 - MSiG nr 167/2005 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Stowarzyszenia

SŁAWOMIR GROMADZKI (`75) został wpisany w rubryce Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.