SŁAWOMIR PAWLAK (’74)

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 3 pasujące ogłoszenia:

17 kwietnia 2015 - MSiG nr 74/2015 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki komandytowe

SŁAWOMIR PAWLAK (`74) został wpisany w rubryce Dane wspólników pierwszego działu KRS.

30 października 2014 - MSiG nr 211/2014 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

SŁAWOMIR PAWLAK (`74) został wpisany w rubryce Dane wspólników pierwszego działu KRS oraz w rubryce Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

3 stycznia 2013 - MSiG nr 2/2013 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki jawne

SŁAWOMIR PAWLAK (`74) został wpisany w rubryce Dane wspólników pierwszego działu KRS oraz w rubryce Uprawnieni do reprezentowania spółki drugiego działu KRS.