Sygnatura akt / sprawy: Bl. XII Ns-Rej. KRS 3452/17/046

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 1 pasujące ogłoszenie:

7 czerwca 2017 - MSiG nr 109/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Sygn. akt BI. XII Ns-Rej. KRS 3452 /17/046 Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie art. 25b ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1142 z późn. zm.) ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i wykreślenie z urzędu podmiotu: AGRIKUR SPÓŁKA Z...