Sygnatura akt / sprawy: IX GUp 48/21 "of"

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 5 pasujących ogłoszeń:

25 listopada 2021 - MSiG nr 228/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w dniu 25 października 2021 roku, syndyk masy upadłości Piotra Mielniczka jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 48/21 "of"), złożył Sędziemu komisarzowi uzupełnienie listy wierzytelności...

19 sierpnia 2021 - MSiG nr 160/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w dniu 8 lipca 2021 roku, syndyk masy upadłości Piotra Mielniczka jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 48/21 "of") złożył sędziemu komisarzowi uzupełnienie listy wierzytelności nr 2,...

31 maja 2021 - MSiG nr 103/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Piotra Mielniczka, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 48/21 "of"), został sporządzony i złożony do akt sprawy prowadzonej przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, operat szacunkowy dotyczący udziału w...

21 kwietnia 2021 - MSiG nr 76/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w dniu 29 marca 2021 roku syndyk masy upadłości Piotra Mielniczka, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 48/21 "of"), złożył Sędziemu komisarzowi uzupełnienie listy wierzytelności, które...

13 kwietnia 2021 - MSiG nr 70/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w dniu 19 marca 2021 roku syndyk masy upadłości Piotra Mielniczka, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 48/21 "of"), złożył Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można...