Sygnatura akt / sprawy: IX GUp 7/12

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 6 pasujących ogłoszeń:

18 maja 2016 - MSiG nr 95/2016 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 21 kwietnia 2016 roku stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Przedsiębiorstwa Budownictwa Mieszkaniowego "PIECBUD - CEMAR" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie - sygn...

29 grudnia 2015 - MSiG nr 252/2015 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE - Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Przedsiębiorstwa Budownictwa Mieszkaniowego PIECBUD-CEMAR Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (sygn. akt IX GUp 7/12) do akt sprawy został złożony 26 listopada 2015 roku ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Plan ten można przeglądać w sekretariacie IX Wydziału...

4 listopada 2013 - MSiG nr 213/2013 - PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt IX GUp 7/12 Ap 3 syndyk masy upadłości przygotował i przedłożył uzupełniającą listę wierzytelności Magdaleny Witowskiej-Serugi prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą PPH PLASTEX COMPOSITE w upadłości likwidacyjnej. Listę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi-Północ w Warszawie,...

2 kwietnia 2013 - MSiG nr 64/2013 - PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt IX GUp 7/12 syndyk masy upadłości przygotował i przedłożył listę wierzytelności Magdaleny Witowskiej-Seruga prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą PPH PLASTEX COMPOSITE w upadłości likwidacyjnej. Listę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi-Północ w Warszawie, Sądu Gospodarczego,...

9 listopada 2012 - MSiG nr 218/2012 - PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Przedsiębiorstwa Budownictwa Mieszkaniowego "PIECBUD-CEMAR" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (sygn. akt IX GUp 7/12) syndyk sporządził i przekazał w dniu 28 września 2012 r. i 12 października 2012 r. Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listę wierzytelności można...

21 maja 2012 - MSiG nr 97/2012 - PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 29 marca 2012 r. wydanym w sprawie o sygn. akt IX GU 33/12 ogłosił upadłość Przedsiębiorstwa Budownictwa Mieszkaniowego "PIECBUD-CEMAR" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie obejmującą...