Sygnatura akt / sprawy: IX GUp 80/21 "of"

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 2 pasujące ogłoszenia:

14 września 2021 - MSiG nr 178/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Dariusza Poważy (sygn. akt IX GUp 80/21 "of") została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi przez syndyka w dniu 23 sierpnia 2021 roku pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w Sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i...

5 lipca 2021 - MSiG nr 127/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Dariusza Poważy (sygn. akt IX GUp 80/21 "of"), została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi przez syndyka, w dniu 29 kwietnia 2021 roku, lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydziału...