Sygnatura akt / sprawy: IX Ns-Rej. KRS 13902/22/939

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 1 pasujące ogłoszenie:

22 września 2022 - MSiG nr 184/2022 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego podmiotu o nazwie: BISEK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, numer KRS podmiotu: 0000273676. Ostatni adres siedziby ujawniony w Rejestrze: Wróblowice, ul. Długa nr 39 lok. -,...