Sygnatura akt / sprawy: IX Ns-Rej. KRS 14652/22/312

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 1 pasujące ogłoszenie:

22 września 2022 - MSiG nr 184/2022 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego podmiotu o nazwie: WORKWIDE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowanego pod numerem KRS 713130 , ostatni adres siedziby: ul. Wiejska 29A/17, 58-506 Jelenia Góra. Wzywa...