Sygnatura akt / sprawy: I Ns 19/2001

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 1 pasujące ogłoszenie:

22 lutego 2002 - MSiG nr 38/2002 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO - Wezwanie spadkobierców

W Sądzie Rejonowym w Ostródzie toczy się postępowanie spadkowe po Franciszku Falinowskim zmarłym 28.03.1960 r. w Elgnowie i Mariannie Falinowskiej, zmarłej 15.09.1963 r. także w Elgnowie, gm. Dąbrówno, tam też ostatnio zamieszkałych. Wzywa się wszystkich spadkobierców po zmarłych Franciszku i Mariannie Falinowskich, aby w terminie 6 miesięcy od ukazania się ogłoszenia...