Sygnatura akt / sprawy: VIII GU 1076/19

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 1 pasujące ogłoszenie:

14 stycznia 2020 - MSiG nr 8/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 8.01.2020 r., sygn. akt VIII GU 1076/19, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość Marka Śmiłowskiego (PESEL (informacja ukryta) ), zamieszkałego: Osiedle Jagiellońskie 6/8, 31-832 Kraków, jako osoby...