Sygnatura akt / sprawy: VIII GU 1179/19

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 1 pasujące ogłoszenie:

13 lutego 2020 - MSiG nr 30/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 5.02.2020 r., sygn. akt VIII GU 1179/19, postanawia: I. ogłosić upadłość dłużniczki Marii Hornung (PESEL (informacja ukryta) ), zamieszkałej w Krakowie, (informacja ukryta), 31-477 Kraków, jako...