Sygnatura akt / sprawy: VIII GU 470/21/S

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 1 pasujące ogłoszenie:

4 maja 2021 - MSiG nr 84/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 23.04.2021 r., sygn. akt VIII GU 470/21/S, postanawia: I. ogłosić upadłość dłużnika Waldemara Gołębskiego (PESEL (informacja ukryta) , NIP 6791659625 ), zamieszkałego pod adresem: (informacja ukryta),...