Sygnatura akt / sprawy: VIII GU 583/21

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 2 pasujące ogłoszenia:

14 stycznia 2022 - MSiG nr 9/2022 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2022 roku sprawy z wniosku Elwiry Agaty Bogacewicz o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, pod sygn. akt VIII GU 583/21, postanawił: 1. ogłosić upadłość Elwiry Agaty Bogacewicz zam. przy (informacja ukryta), 15-204 Białystok, PESEL (informacja ukryta) ,...

7 grudnia 2021 - MSiG nr 236/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, obwieszcza, że Anired - Kruszywa Sp. z o.o. we Wrocławiu (numer KRS 0000482709 ) w dniu 3 sierpnia 2021 r. złożył uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości wraz z wnioskiem o zatwierdzenie warunków przedsiębiorstwa. Sprawa rozpoznawana jest pod...