Sygnatura akt / sprawy: VIII GUp 1127/21/S

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 1 pasujące ogłoszenie:

25 listopada 2021 - MSiG nr 228/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 18.11.2021 r., o sygn. akt VIII GU 1458/21/S, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość Małgorzaty Mejzy (Mejza), PESEL (informacja ukryta) , zamieszkałej przy (informacja ukryta), 31-215 Kraków, jako osoby...