Sygnatura akt / sprawy: VIII GUp 130/19

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 7 pasujących ogłoszeń:

9 października 2019 - MSiG nr 196/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt VIII GUp 130/19, Urszuli Dragun, zam.: (informacja ukryta), 07-410 Ostrołęka, PESEL (informacja ukryta) , w upadłości nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia, że w dniu 5 września 2019 r. złożył do Sędziego komisarza uzupełniającą listę wierzytelności. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w...

13 września 2019 - MSiG nr 178/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Anny Żuczek-Aleksandrowicz (nr PESEL (informacja ukryta) ), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 130/19 of) ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności, przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi 7 sierpnia 2019 roku, którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla...

28 sierpnia 2019 - MSiG nr 166/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt VIII GUp 130/19 Urszuli Dragun, zam.: (informacja ukryta), 07-410 Ostrołęka, PESEL (informacja ukryta) , w upadłości nieprowadzącej działalności gospodarczej zawiadamia, że w dniu 8 sierpnia 2019 r. złożył do Sędziego Komisarza listę wierzytelności. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i...

13 sierpnia 2019 - MSiG nr 156/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 5 sierpnia 2019 roku, sygn. akt VIII GU 173/19, ogłosił upadłość Iwony Łukasik - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL (informacja ukryta) , zamieszkałej: (informacja ukryta), 42-400 Zawiercie. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Drzewieckiej oraz...

3 lipca 2019 - MSiG nr 127/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie wniosku dłużnika Urszuli Dragun, sygn. akt VIII GU 128/19, postanowieniem z dnia 19 czerwca 2019 r. postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Urszuli Dragun, zam.: 07-410 Ostrołęka, (informacja ukryta) lok. 25, PESEL (informacja ukryta) , nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli...

6 czerwca 2019 - MSiG nr 109/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 18.05.2019 r., sygn. akt VIII GU 635/18, ogłosił upadłość Anny Żuczek-Aleksandrowicz (numer PESEL (informacja ukryta) ), zamieszkałej we Wrocławiu przy pl. Staszica 26/12, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając...

2 kwietnia 2019 - MSiG nr 65/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 25.03.2019 r., sygn. akt (VIII GU 1078/18), postanowił: I. ogłosić upadłość Marii Staszczak, zamieszkałej: 30-382 Kraków, (informacja ukryta), PESEL (informacja ukryta) , jako osoby fizycznej...