Sygnatura akt / sprawy: VIII GUp 151/17

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej!

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji:

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 9 pasujących ogłoszeń:

15 kwietnia 2019 - MSiG nr 74/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Syndyk masy upadłości Alina Sobolewska ogłasza, że w dniu 25 marca 2019 roku przekazała Sędziemu Komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym o sygnaturze akt VIII GUp 151/17, dotyczącym Mirosława Sadowskiego, nr PESEL (informacja ukryta) , zamieszkałego w Białymstoku Zaściankach (15-057) przy (informacja ukryta). Uzupełniającą listę...

18 października 2018 - MSiG nr 203/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Zbigniewa Stachurskiego, numer PESEL (informacja ukryta) , jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 151/17) ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności, przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi 25 maja 2018 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla...

10 września 2018 - MSiG nr 175/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Syndyk masy upadłości ogłasza, że w dniu 29 sierpnia 2018 roku w sprawie o sygnaturze akt VIII GUp 151/17 Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydziału Gospodarczego, wydał postanowienie, mocą którego odwołał zarządcę tymczasowego Alinę Sobolewską oraz wyznaczył Alinę Sobolewską (nr licencji 308) na syndyka w postępowaniu upadłościowym dłużnika...

25 czerwca 2018 - MSiG nr 121/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Zarządca tymczasowy ogłasza, że w dniu 15 czerwca 2018 roku w sprawie o sygnaturze akt VIII GUp 151/17 Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydziału Gospodarczego, wydał postanowienie, mocą którego odwołał syndyka Jacka Kondratowicza oraz wyznaczy Alinę Sobolewską (nr licencji 308) na zarządcę tymczasowego w postępowaniu upadłościowym dłużnika Mirosława...

21 marca 2018 - MSiG nr 57/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Wandy Kwiecińskiej (PESEL (informacja ukryta) ), zam. w Alwerni - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sygn. akt VIII GUp 151/17, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności (zw 1), oraz że listę tę można przeglądać w...

27 lutego 2018 - MSiG nr 41/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Wandy Kwiecińskiej (PESEL (informacja ukryta) ), zam. w Alwernii - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 151/17, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tą można przeglądać w sekretariacie Sądu...

15 grudnia 2017 - MSiG nr 243/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że syndyk przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Mirosława Sadowskiego, PESEL (informacja ukryta) , sygn. akt VIII GUp 151/17. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego przy (informacja ukryta) (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia...

31 sierpnia 2017 - MSiG nr 168/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 23 sierpnia 2017 r., sygn. akt VIII GU 39/17, ogłosił upadłość Zbigniewa Stachurskiego (numer PESEL (informacja ukryta) ), zamieszkałego we Wrocławiu przy (informacja ukryta), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono...

27 kwietnia 2017 - MSiG nr 82/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 6.04.2017 r., sygn. akt (VIII GU 826/16), postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Wandy Kwiecińskiej (PESEL (informacja ukryta) ), zamieszkałej: (informacja ukryta), Regulice, 32-566 Alwernia, jako osoby...