Sygnatura akt / sprawy: VIII GUp 152/18

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 21 pasujących ogłoszeń, strona 1 z 2:

26 czerwca 2020 - MSiG nr 123/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Jacka Pych, PESEL (informacja ukryta) , osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Ostrowi Mazowieckiej (sygn. akt VIII GUp 152/18), syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 2 w dniu 27.04.2019 r. Listę wierzytelności może przeglądać każdy...

31 marca 2020 - MSiG nr 63/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Syndyk masy upadłości Jacka Pych sprzeda 1/2 udziału w prawie własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działki ewidencyjne nr 1052/1 i 1052/2, położonej przy ul. J. Bema w mieście Ostrów Mazowiecka, pow. ostrowski, woj. mazowieckim. Łączna powierzchnia działki wynosi 1,8170 ha z obrębu 0001 Ostrów Mazowiecka. Dla nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w...

5 grudnia 2019 - MSiG nr 235/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Syndyk masy upadłości Jacka Pych sprzeda 1/2 udziału w prawie własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działki ewidencyjne nr 1052/1 i 1052/2, położonej przy ul. J. Bema w mieście Ostrów Mazowiecka, pow. ostrowski, woj. mazowieckim; Łączna powierzchnia działki wynosi 1,8170 ha z obrębu 0001 Ostrów Mazowiecka. Dla nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w...

1 października 2019 - MSiG nr 190/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 152/18. Syndyk masy upadłości Jacka Pych sprzeda prawo własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 4185 o powierzchni 661 m 2 z obrębu 0001, położonej przy ul. Konopnickiej 8 w mieście Ostrów Mazowiecka, pow. ostrowski, woj. mazowieckim. Na przedmiotowej działce...

19 września 2019 - MSiG nr 182/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 152/18. Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Jacka Pych, PESEL (informacja ukryta) , osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Ostrowi Mazowieckiej (sygn. akt VIII GUp 152/18), syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę...

19 września 2019 - MSiG nr 182/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Nowak (PESEL (informacja ukryta) ), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 152/18 of), ogłasza, że sporządzona została uzupełniająca lista wierzytelności, przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi 28 czerwca 2019 r. i uzupełniona w dniu 2 sierpnia 2019 r., którą można przeglądać...

9 września 2019 - MSiG nr 174/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 152/18. Syndyk masy upadłości Jacka Pych sprzeda 1/2 udziału w prawie własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działki ewidencyjne nr 1052/1 i 1052/2, położonej przy ul. J. Bema, w mieście Ostrów Mazowiecka, pow. ostrowski, woj. mazowieckie. Łączna powierzchnia działki wynosi...

15 lipca 2019 - MSiG nr 135/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Syndyk masy upadłości Jacka Pych sprzeda prawo własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 4185, o powierzchni 661 m 2 , z obrębu 0001, położonej przy ul. Konopnickiej 8 w mieście Ostrów Mazowiecka, pow. ostrowski, woj. mazowieckim. Na przedmiotowej działce znajduje się murowany budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej,...

11 lipca 2019 - MSiG nr 133/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 152/18. Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Jacka Pych, PESEL (informacja ukryta) , osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Ostrowi Mazowieckiej (sygn. akt VIII GUp 152/18), syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w dniu...

8 maja 2019 - MSiG nr 88/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Syndyk masy upadłości Jacka Pych sprzeda prawo własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 4185, o powierzchni 661 m 2 , z obrębu 0001, położonej przy ul. Konopnickiej 8 w mieście Ostrów Mazowiecka, pow. ostrowski, woj. mazowieckim. Na przedmiotowej działce znajduje się murowany budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie...

10 kwietnia 2019 - MSiG nr 71/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Bartosza Dudzika (PESEL (informacja ukryta) ), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 152/18 of), ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi 18 lutego 2019 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej,...

18 marca 2019 - MSiG nr 54/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Nowak (PESEL (informacja ukryta) ), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 152/18 of), ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności, przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi 25 lutego 2019 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla...

15 stycznia 2019 - MSiG nr 10/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 152/18. Syndyk masy upadłości Jacka Pych sprzeda 1/2 udziału w prawie własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działki ewidencyjne nr 1052/1 i 1052/2, położonej przy ul. J. Bema w mieście Ostrów Mazowiecka, pow. ostrowski, woj. mazowieckim. Łączna powierzchnia działki wynosi...

15 stycznia 2019 - MSiG nr 10/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 152/18. Syndyk masy upadłości Jacka Pych sprzeda prawo własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 4185 o powierzchni 661 m 2 z obrębu 0001, położonej przy ul. Konopnickiej 8 w mieście Ostrów Mazowiecka, pow. ostrowski, woj. mazowieckim. Na przedmiotowej działce...

9 stycznia 2019 - MSiG nr 6/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Syndyk masy upadłości Jacka Pych informuje, iż ukończył i złożył do akt postępowania upadłościowego (sygn. akt VIII GUp 152/18) w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, opis i oszacowanie prawa własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 4185 o powierzchni 661 m 2 z obrębu 0001, położonej przy ul. Konopnickiej 8...

9 stycznia 2019 - MSiG nr 6/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Syndyk masy upadłości Jacka Pych informuje, iż ukończył i złożył do akt postępowania upadłościowego (sygn. akt VIII GUp 152/18) w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, opis i oszacowanie 1/2 udziału w prawie własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działki ewidencyjne nr 1052/1 i 1052/2, położonej przy ul. J. Bema w mieście...

26 listopada 2018 - MSiG nr 228/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Sylwii Pasternak, PESEL (informacja ukryta) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt: (VIII GUp 152/18), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu opis i oszacowanie nieruchomości upadłej. Poucza się, że w terminie tygodnia od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia...

26 listopada 2018 - MSiG nr 228/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec: Sylwii Pasternak - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Przezwodach (PESEL: (informacja ukryta) ) (sygn. akt VIII GUp 152/18), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie...

20 września 2018 - MSiG nr 183/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 152/18. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt VIII GU 149/18 postanowieniem z dnia 4 września 2018 roku postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Jacka Pycha, zamieszkałego: 07-300 Ostrów Mazowiecka, (informacja ukryta), PESEL (informacja ukryta) ,...

27 sierpnia 2018 - MSiG nr 165/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 10 sierpnia 2018 r., sygn. akt VIII GU 263/18, ogłosił upadłość Małgorzaty Nowak (PESEL (informacja ukryta) ), zamieszkałej we Wrocławiu przy pl. Piłsudskiego 10/6, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego...

Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych w latach 2017-2019

Postępowania upadłościowe. Raport 2020

Postępowania upadłościowe. Raport 2020 to pierwsze wydanie naszej cyklicznej publikacji dotyczącej postępowań upadłościowych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze, przygotowanej na podstawie Listy upadłości firm i upadłości konsumenckiej.

W raporcie znajdziesz:

  • Analizę postępowań upadłościowych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i upadłości konsumenckich w latach 2017-2019
  • Listę największych bankructw w polskim biznesie w 2019 r.
  • Profile niewypłacalnych dłużników
  • Informacje o aktywności sędziów i syndyków w postępowaniach upadłościowych