Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych w latach 2017-2019

Postępowania upadłościowe. Raport 2020

Postępowania upadłościowe. Raport 2020 to pierwsze wydanie naszej cyklicznej publikacji dotyczącej postępowań upadłościowych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze, przygotowanej na podstawie Listy upadłości firm i upadłości konsumenckiej.

W raporcie znajdziesz:

  • Analizę postępowań upadłościowych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i upadłości konsumenckich w latach 2017-2019
  • Listę największych bankructw w polskim biznesie w 2019 r.
  • Profile niewypłacalnych dłużników
  • Informacje o aktywności sędziów i syndyków w postępowaniach upadłościowych

Sygnatura akt / sprawy: VIII GUp 164/20

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 3 pasujące ogłoszenia:

29 czerwca 2020 - MSiG nr 124/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie z wniosku Michała Siwaka o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej, sygn. akt VIII GU 117/20, 16 czerwca 2020 roku postanowiono: 1. ogłosić upadłość dłużnika Michała Siwaka, zam.: (informacja ukryta), 15-875 Białystok, PESEL (informacja ukryta) , nieprowadzącego działalności gospodarczej; 2. wezwać...

16 czerwca 2020 - MSiG nr 115/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 30 maja 2020 r., sygn. akt VIII GU 170/20 of, na skutek wniosku złożonego 20 marca 2020 r., ogłosił upadłość Grzegorza Augustyniaka, numer PESEL (informacja ukryta) , zamieszkałego w Wyszonowicach (gmina Wiązów), jako osoby fizycznej nieprowadzącej...

27 maja 2020 - MSiG nr 102/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 12.05.2020 r., sygn. akt VIII GU 1070/19, postanawia: I. ogłosić upadłość Magdaleny Kowal (PESEL (informacja ukryta) ), zamieszkałej: (informacja ukryta), 30-198 Kraków - jako osoby fizycznej nieprowadzącej...