Sygnatura akt / sprawy: VIII GUp 172/19

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 9 pasujących ogłoszeń:

26 czerwca 2020 - MSiG nr 123/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VIII GUp 172/19, w postępowaniu upadłościowym Mirosławy Trzmielewskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu Sędziemu komisarzowi w dniu 3 kwietnia 2020 roku I uzupełniającej listy wierzytelności i o...

22 maja 2020 - MSiG nr 99/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Gołębiewskiej (PESEL (informacja ukryta) ), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 172/19), ogłasza, że sporządzona została uzupełniająca lista wierzytelności, przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi 4 marca 2020 r., którą można przeglądać w Sekretariacie (czytelni akt) Sądu...

26 marca 2020 - MSiG nr 60/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VIII GUp 172/19, w postępowaniu upadłościowym Mirosławy Trzmielewskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu sędziemu komisarzowi w dniu 4 marca 2020 roku listy wierzytelności i o możliwości jej...

7 lutego 2020 - MSiG nr 26/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Gołębiewskiej (PESEL (informacja ukryta) ), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 172/19) ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności, przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi 30 października 2019 r., którą można przeglądać w Sekretariacie (czytelni akt) Sądu...

23 grudnia 2019 - MSiG nr 247/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt VIII GUp 172/19 Mirosława Karczmarczyka, zam.: (informacja ukryta), 07-410 Ostrołęka, PESEL (informacja ukryta) , w upadłości, nieprowadzącego działalności gospodarczej, zawiadamia, że w dniu 3 grudnia 2019 r. złożył do Sędziego komisarza listę wierzytelności. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze...

11 grudnia 2019 - MSiG nr 239/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 2.12.2019 roku - sygn. akt VIII GU 256/19 - ogłosił upadłość Mirosławy Trzmielewskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL (informacja ukryta) , zamieszkałej: (informacja ukryta), 42-400 Zawiercie. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Ewy...

13 września 2019 - MSiG nr 178/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie wniosku dłużnika Mirosława Karczmarczyka, sygn. akt VIII GU 194/19, postanowieniem z dnia 2 września 2019 r. postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Mirosława Karczmarczyka, zam.: (informacja ukryta), Ostrołęka, PESEL (informacja ukryta) , nieprowadzącego działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli...

3 lipca 2019 - MSiG nr 127/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 czerwca 2019 r., sygn. akt VIII GU 605/18, ogłosił upadłość Katarzyny Gołębiewskiej (numer PESEL (informacja ukryta) ), zamieszkałej we Wrocławiu przy (informacja ukryta), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,...

30 kwietnia 2019 - MSiG nr 84/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 23.04.2019 r., sygn. akt VIII GU 798/18: I. ogłoszono upadłość Aleksandry Kopacz, zamieszkałej przy (informacja ukryta), 32-552 Płaza, PESEL (informacja ukryta) - jako osoby fizycznej nieprowadzącej...