Sygnatura akt / sprawy: VIII GUp 19/18

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej!

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji:

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 12 pasujących ogłoszeń:

17 października 2018 - MSiG nr 202/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Bożeny Mrowiec (PESEL (informacja ukryta) ), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 19/18 of) ogłasza, że sporządzona została uzupełniająca lista wierzytelności, przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi 26 września 2018 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla...

10 października 2018 - MSiG nr 197/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Bożeny Mrowiec (PESEL (informacja ukryta) ), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 19/18 of), ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności, przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi 11 czerwca 2018 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej,...

5 października 2018 - MSiG nr 194/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Lidii Żaby, PESEL (informacja ukryta) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 19/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia...

3 października 2018 - MSiG nr 192/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Bożeny Mrowiec (PESEL (informacja ukryta) ), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 19/18 of), ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności, przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi 11 czerwca 2018 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej,...

3 września 2018 - MSiG nr 170/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Joanny Kopczewskiej w upadłości (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej), sygn. akt VIII GUp 19/18, ogłasza, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 14 sierpnia 2018 r. uzupełniającą listę wierzytelności nr 1, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku...

27 czerwca 2018 - MSiG nr 123/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 15 czerwca 2018 roku, sygn. akt VIII GU 30/18, ogłosił upadłość Sylwii Szoty (Szota) - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL (informacja ukryta) , zamieszkałej: 42-200 Częstochowa, (informacja ukryta). Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzózki-Chamali i...

13 czerwca 2018 - MSiG nr 113/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy w Białymstoku, ogłasza, iż w dniu 1 czerwca 2018 r. złożono komisarzowi listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Eweliny Taudul, nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 19/18. Listę wierzytelności można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W...

7 maja 2018 - MSiG nr 87/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Joanny Kopczewskiej w upadłości (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej), sygn. akt VIII GUp 19/18, ogłasza, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 18 kwietnia 2018 r. listę wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku (czytelnia akt), przy ul...

23 marca 2018 - MSiG nr 59/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Bożeny Mrowiec (PESEL (informacja ukryta) ), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 19/18 of) ogłasza, w trybie art. 491 2 ust. 1 Prawa upadłościowego w zw. z art. 320 ust. 3 Prawa upadłościowego w zw. z art. 319 ust. 5 Prawa upadłościowego, że ukończono opis i oszacowanie objętego...

12 lutego 2018 - MSiG nr 30/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30 stycznia 2018 r., sygn. akt VIII GU 474/17, ogłosił upadłość Bożeny Mrowiec (numer PESEL (informacja ukryta) ), zamieszkałej we Wrocławiu przy al. Kromera 69/16, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego...

24 stycznia 2018 - MSiG nr 17/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku dłużnika Joanny Kopczewskiej, sygn. akt VIII GU 307/17, w dniu 17 stycznia 2018 roku postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Joanny Kopczewskiej, zam.: 15-657 Białystok, (informacja ukryta) m. 3, PESEL (informacja ukryta) , nieprowadzącego działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w...

23 stycznia 2018 - MSiG nr 16/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 16.01.2018 r., sygn. akt VIII GU 511/17, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Lidii Żaby (Żaba) (nr PESEL (informacja ukryta) ), zamieszkałej pod adresem: (informacja ukryta), 32-340 Wolbrom,...