Sygnatura akt / sprawy: VIII GUp 20/20

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 11 pasujących ogłoszeń:

23 września 2020 - MSiG nr 186/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

W postępowaniu upadłościowym INTERSHOE POLAND sp. z o.o. w upadłości we Wrocławiu, KRS 0000337020 , sygn. akt VIII GUp 20/20, w dniu 1.09.2020 r., została złożona lista wierzytelności (poz. 1-20, ZW 1-21), którą można przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we...

19 sierpnia 2020 - MSiG nr 161/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Karola Sebastiana Kutnika, PESEL (informacja ukryta) , osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Wyszkowie (sygn. akt VIII GUp 20/20), syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi w dniu 3.08.2020 r. uzupełniającą listę wierzytelności nr 2. Listę wierzytelności może przeglądać...

31 lipca 2020 - MSiG nr 148/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Karola Sebastiana Kutnika, PESEL (informacja ukryta) , osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Wyszkowie (sygn. akt VIII GUp 20/20), syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi w dniu 14.07.2020 r. uzupełniającą listę wierzytelności nr 1. Listę wierzytelności może przeglądać...

3 lipca 2020 - MSiG nr 128/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 20/20, w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Józefa Janusa zawiadamia o przekazaniu przez syndyka w dniu 20 kwietnia 2020 r. opisu i oszacowania nieruchomości upadłego oraz o możliwości zapoznania się z opisem i oszacowaniem, przez...

3 lipca 2020 - MSiG nr 128/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VIII GUp 20/20, w postępowaniu upadłościowym Józefa Janusa, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu sędziemu komisarzowi w dniu 17 czerwca 2020 roku listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania - przez...

19 maja 2020 - MSiG nr 96/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Karola Sebastiana Kutnika, PESEL (informacja ukryta) , osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Wyszkowie (sygn. akt VIII GUp 20/20), syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w dniu 20.04.2020 r. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w...

28 lutego 2020 - MSiG nr 41/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 11.02.2020 roku, sygn. akt VIII GU 220/19, ogłosił upadłość Józefa Janusa, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL (informacja ukryta) , zamieszkałego: 42-400 Zawiercie, (informacja ukryta). Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Ewy Drzewieckiej oraz syndyka w...

18 lutego 2020 - MSiG nr 33/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 11.02.2020 roku, sygn. akt VIII GU 220/19, ogłosił upadłość Józefa Janusa - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL (informacja ukryta)8, zamieszkałego: 42-400 Zawiercie, (informacja ukryta). Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Ewy Drzewieckiej oraz syndyka w...

12 lutego 2020 - MSiG nr 29/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 29 stycznia 2020 r., sygn. akt VIII GU 21/20, ogłosił upadłość Intershoe Poland spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kowalskiego 7-9, numer KRS 0000337020 . Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza...

27 stycznia 2020 - MSiG nr 17/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt VIII GU 314/19 postanowieniem z dnia 16 stycznia 2020 roku, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Karola Sebastiana Kutnika, PESEL (informacja ukryta) , zamieszkałego: 07-202 Wyszków, przy (informacja ukryta), nieprowadzącego działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w...

27 stycznia 2020 - MSiG nr 17/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 20.01.2020 r., sygn. akt VIII GU 975/19, postanawia: I. ogłosić upadłość Jakuba Gzyla (PESEL (informacja ukryta) ) zamieszkałego na Osiedlu Bohaterów Września 65/17, 31-621 Kraków, jako osoby fizycznej...

Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych w latach 2017-2019

Postępowania upadłościowe. Raport 2020

Postępowania upadłościowe. Raport 2020 to pierwsze wydanie naszej cyklicznej publikacji dotyczącej postępowań upadłościowych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze, przygotowanej na podstawie Listy upadłości firm i upadłości konsumenckiej.

W raporcie znajdziesz:

  • Analizę postępowań upadłościowych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i upadłości konsumenckich w latach 2017-2019
  • Listę największych bankructw w polskim biznesie w 2019 r.
  • Profile niewypłacalnych dłużników
  • Informacje o aktywności sędziów i syndyków w postępowaniach upadłościowych