Sygnatura akt / sprawy: VIII GUp 296/19

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 9 pasujących ogłoszeń:

30 września 2020 - MSiG nr 191/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Bernardy Kendzierskiej, numer PESEL (informacja ukryta) , jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 296/19 of), ogłasza, że sporządzona została uzupełniająca lista wierzytelności (poz. 5, Zw 5), przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi 20 sierpnia 2020 r., którą można przeglądać w...

15 września 2020 - MSiG nr 180/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Bernardy Kendzierskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprzeda w drodze przetargu wchodzącą w skład masy upadłości udział w 1/2 części we współwłasności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 1, składającego się z trzech pokojów, kuchni i łazienki z wc, o powierzchni użytkowej 47,2 m 2 , z...

15 lipca 2020 - MSiG nr 136/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Bernardy Kendzierskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprzeda w drodze przetargu wchodzącą w skład masy upadłości udział w 1/2 części we współwłasności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 1, składającego się z trzech pokojów, kuchni i łazienki z wc, o powierzchni użytkowej 47,2 m 2 , z...

8 maja 2020 - MSiG nr 89/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Bernardy Kendzierskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprzeda w drodze przetargu wchodzącą w skład masy upadłości udział w 1/2 części we współwłasności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 1 składającego się z trzech pokojów, kuchni i łazienki z wc, o powierzchni użytkowej 47,2 m 2 , z...

12 marca 2020 - MSiG nr 50/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Bernardy Kendzierskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda w drodze przetargu wchodzącą w skład masy upadłości udział w 1/2 części we współwłasności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 1 składającego się z trzech pokojów, kuchni i łazienki z wc, o powierzchni użytkowej 47,2 m 2 , z...

9 marca 2020 - MSiG nr 47/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Bernardy Kendzierskiej, numer PESEL (informacja ukryta) , jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 296/19 of), ogłasza że sporządzona została lista wierzytelności (poz. 1-4, Zw 1-4), przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi 17 lutego 2020 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu...

21 stycznia 2020 - MSiG nr 13/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Bernardy Kendzierskiej, numer PESEL (informacja ukryta) , jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 296/19 of), ogłasza w trybie art. 491 2 ust. 1 Prawa upadłościowego w zw. z art. 320 ust. 3 Prawa upadłościowego w zw. z art. 319 Prawa upadłościowego, że ukończono opis i oszacowanie objętego masą...

25 listopada 2019 - MSiG nr 227/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 25 października 2019 r., sygn. akt VIII GU 362/19, ogłosił upadłość Bernardy Kendzierskiej (numer PESEL (informacja ukryta) ), zamieszkałej w Owczarach 75, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w...

5 lipca 2019 - MSiG nr 129/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 27.06.2019 r., sygn. akt VIII GU 987/18: I. ogłoszono upadłość dłużniczki Zuzanny Chmiel (PESEL (informacja ukryta) ), zamieszkałej: Kuźnice 1/6/5, 34-500 Zakopane, jako osoby fizycznej nieprowadzącej...

Pobierz raport o postępowaniach restrukturyzacyjnych w III kwartale 2020 r.

Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Analiza i omówienie postępowań restrukturyzacyjnych za III kwartał 2020 roku

Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Analiza i omówienie postępowań restrukturyzacyjnych za III kwartał 2020 roku to najnowszy raport firmy doradczej MGW CCG dotyczący postępowań restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze, przygotowany na podstawie danych pochodzących z Listy upadłości firm i upadłości konsumenckiej.

W raporcie znajdziesz:

  • Analizę postępowań restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw w III kwartale 2020 r.
  • Profile restrukturyzowanych podmiotów gospodarczych
  • Informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach