Sygnatura akt / sprawy: VIII GUp 486/19

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 1 pasujące ogłoszenie:

9 października 2019 - MSiG nr 196/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 1.10.2019 r., sygn. akt VIII GU 269/19, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Alberta Kloczkowskiego (PESEL (informacja ukryta) ), zamieszkałego pod adresem: (informacja ukryta), 31-104 Kraków, jako...