Sygnatura akt / sprawy: VIII GUp 69/17

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej!

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji:

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 12 pasujących ogłoszeń:

6 marca 2019 - MSiG nr 46/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Mecenas Centrum Usług sp. z o.o. w Borowej (VIII GUp 69/17), ogłasza, że sporządzona została uzupełniająca lista wierzytelności, przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi w dniu 12 lutego 2019 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw...

13 lutego 2019 - MSiG nr 31/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz w sprawie o sygn. akt VIII GUp 69/17, w postępowaniu upadłościowym Karoliny Różyckiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL (informacja ukryta) , zamieszkałej: (informacja ukryta), 42-200 Częstochowa, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu Sędziemu komisarzowi w dniu 23 stycznia 2019 roku listy wierzytelności i o możliwości...

28 stycznia 2019 - MSiG nr 19/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Zakładu Wtórplast Sp. z o.o. w Bielsku-Białej, sygn. akt VIII GUp 69/17, ogłasza o sporządzeniu i przedłożeniu przez syndyka do akt ukończonego opisu i oszacowania nieruchomości oraz przedsiębiorstwa upadłego wraz pouczeniem o możliwości wniesienia zarzutów na ww. opis i oszacowanie do Sędziego komisarza w...

13 czerwca 2018 - MSiG nr 113/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Zakładu Wtórplast Sp. z o.o. w Bielsku-Białej (REGON: 008003660 ), sygn. akt (VIII GUp 69/17), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności z dnia 16.04.2018 r., oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia...

13 lutego 2018 - MSiG nr 31/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Karoliny Różyckiej, sygn. akt VIII GUp 69/17, zawiadamia o przekazaniu przez syndyka Sędziemu komisarzowi w dniu 6 grudnia 2017 r. uzupełniającego opisu i oszacowania nieruchomości upadłego oraz o możliwości zapoznania się z opisem i oszacowaniem - przez każdego...

31 października 2017 - MSiG nr 211/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że syndyk przekazał sędziemu komisarzowi w dniu 15.09.2017 r. listę wierzytelności, a w dniu 24.10.2017 r. uzupełniającą listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Valentyny Andrzejczuk, sygn. akt VIII GUp 69/17. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku przy...

25 października 2017 - MSiG nr 207/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 16 października 2017 roku, sygn. akt VIII GU 130/17, ogłosił upadłość Karoliny Różyckiej - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL (informacja ukryta) , zamieszkałej: (informacja ukryta), 42-200 Częstochowa. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Ewy Drzewieckiej i...

2 sierpnia 2017 - MSiG nr 148/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Mecenas Centrum Usług sp. z o.o. w Borowej, sygn. akt VIII GUp 69/17, ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności, przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi 24 lipca 2017 r., którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i...

12 lipca 2017 - MSiG nr 133/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Mecenas Centrum Usług sp. z o.o. w Borowej (sygn. akt VIII GUp 69/17), ogłasza w trybie art. 319 ust. 5 Prawa upadłościowego, że syndyk ukończył opis i oszacowanie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej we wsi Borowa, AM-1, obręb Borowa, jednostka ewidencyjna Długołęka, o pow. 0,5682 ha, dla której Sąd...

20 czerwca 2017 - MSiG nr 117/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie z wniosku dłużnika Valentyny Andrzejczuk, sygn. akt VIII GU 75/17, 5 czerwca 2017 roku postanowiono: 1. ogłosić upadłość dłużnika Valentyny Andrzejczuk, zam. 15-161 Białystok, (informacja ukryta), PESEL (informacja ukryta) , nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w...

22 maja 2017 - MSiG nr 97/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 10 maja 2017 r., sygn. akt VIII GU 37/17, ogłosił upadłość Mecenas Centrum Usług Sp. z o.o. z siedzibą w Borowej przy ul. Leśnej 2 (nr KRS 0000022606 ). Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Marcina Soji, zastępcę Sędziego komisarza w osobie...

21 lutego 2017 - MSiG nr 36/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 10.02.2017 r., sygn. akt VIII GU 258/16, ogłoszono upadłość dłużnika Zakładu Wtórplast Sp. z o.o. w Bielsku-Białej, obejmującą likwidację majątku. Wzywa się wierzycieli upadłego do...