Sygnatura akt / sprawy: VIII GUp 99/19

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej!

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji:

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 3 pasujące ogłoszenia:

29 maja 2019 - MSiG nr 103/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 17 maja 2019 r. w spr. o sygn. akt VIII GU 103/19 postanowił: 1. Ogłosić upadłość dłużnika Damiana Daniela Nietubyć, zam.: Golubki 56, 19-420 Kowale Oleckie, PESEL (informacja ukryta) , jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia...

6 maja 2019 - MSiG nr 86/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 18 kwietnia 2019 r., sygn. akt VIII GU 83/19, ogłosił upadłość eR spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 283B, numer KRS: 0000458858. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie ASR Marty Trześniewskiej,...

19 marca 2019 - MSiG nr 55/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 11.03.2019 r., sygn. akt VIII GU 1065/18, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Renaty Fereńczuk (PESEL (informacja ukryta) ), zamieszkałej pod adresem: (informacja ukryta), 30-199 Rząska, jako...