Sygnatura akt / sprawy: VIII GUp 99/19

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 11 pasujących ogłoszeń:

4 marca 2020 - MSiG nr 44/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VIII GUp 99/19, w postępowaniu upadłościowym Damiana Pazery, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu sędziemu komisarzowi w dniu 18 lutego 2020 roku II uzupełniającej listy wierzytelności i o możliwości jej...

27 lutego 2020 - MSiG nr 40/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Renaty Fereńczuk, PESEL (informacja ukryta) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sygn. akt (VIII GUp 99/19), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności obejmującą rozstrzygnięcia syndyka co do skutecznie zgłoszonych wierzytelności przez...

13 grudnia 2019 - MSiG nr 241/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Syndyk masy upadłości Damiana Daniela Nietubycia w upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, informuje o sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert prawa własności nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Golubki 39, gmina Kowale Oleckie, powiat olecki, województwo warmińsko-mazurskie, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta o...

25 listopada 2019 - MSiG nr 227/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VIII GUp 99/19, w postępowaniu upadłościowym Damiana Pazery, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu sędziemu komisarzowi w dniu 2 września 2019 r. listy wierzytelności i w dniu 26 września 2019 r. I...

5 listopada 2019 - MSiG nr 214/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Działając na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, z dnia 17 maja 2019 r. w spr. o sygn. akt VIII GU 103/19, ogłaszającego upadłość Damiana Daniela Nietubycia jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Syndyk zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 15 października 2019 r. przekazana Sędziemu komisarzowi...

29 października 2019 - MSiG nr 210/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz nadzorujący postępowanie upadłościowe eR spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (nr KRS 0000458858 ), o sygn. akt VIII GUp 99/19, zawiadamia, że w dniu 13 września 2019 roku została mu przekazana przez syndyka lista wierzytelności (poz. 1-25, zw 1 - zw 16, poz. 17-25 wierzytelności z urzędu), którą każdy zainteresowany może...

25 września 2019 - MSiG nr 186/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Syndyk masy upadłości Damiana Daniela Nietubycia w upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, informuje o sprzedaży z wolnej ręki prawa własności nieruchomości zabudowanej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 205/2, o powierzchni 1 100 m 2 , położonej w miejscowości Golubki 39, gmina Kowale Oleckie, powiat olecki, województwo warmińsko-mazurskie,...

20 września 2019 - MSiG nr 183/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Działajac na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, z dnia 17 maja 2019 r. w spr. o sygn. akt VIII GU 103/19, ogłaszającego upadłość Damiana Daniela Nietubycia, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Syndyk zawiadamia, że została sporządzona lista wierzytelności, która została przekazana Sędziemu komisarzowi w...

29 maja 2019 - MSiG nr 103/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 17 maja 2019 r. w spr. o sygn. akt VIII GU 103/19 postanowił: 1. Ogłosić upadłość dłużnika Damiana Daniela Nietubyć, zam.: Golubki 56, 19-420 Kowale Oleckie, PESEL (informacja ukryta) , jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia...

6 maja 2019 - MSiG nr 86/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 18 kwietnia 2019 r., sygn. akt VIII GU 83/19, ogłosił upadłość eR spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 283B, numer KRS: 0000458858. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie ASR Marty Trześniewskiej,...

19 marca 2019 - MSiG nr 55/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 11.03.2019 r., sygn. akt VIII GU 1065/18, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Renaty Fereńczuk (PESEL (informacja ukryta) ), zamieszkałej pod adresem: (informacja ukryta), 30-199 Rząska, jako...