Sygnatura akt / sprawy: VIII Ns-Rej. KRS 12099/19/675

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 1 pasujące ogłoszenie:

9 października 2019 - MSiG nr 196/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ogłasza, że wobec podmiotu "AGROFOOD" SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Giżycku, KRS 0000263069 , adres siedziby: ul. Dąbrowskiego numer 2 E, 11-500 Giżycko, zostało wszczęte postępowanie z urzędu na podstawie art. 25a ustawy z 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym...