Sygnatura akt / sprawy: VIII Ns-Rej. KRS 18217/18/930

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 1 pasujące ogłoszenie:

9 października 2019 - MSiG nr 196/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie art. 25b ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. 2013.1203 z późniejszymi zmianami) ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu: FUN-FOOD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 249907 , adres siedziby: ulica Brzozowa nr 2,...