Sygnatura akt / sprawy: VII GRs 3/17

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 11 pasujących ogłoszeń:

17 lutego 2020 - MSiG nr 32/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Koszalinie z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie o sygn. akt VII GRs 3/17 Sąd zatwierdził układ w postępowaniu sanacyjnym Fuhrmann Spółka Akcyjna w restrukturyzacji przyjęty postanowieniem Sędziego komisarza z dnia 8 listopada 2019 r. o następującej treści: "I. Wykonanie układu nastąpi poprzez umorzenie wierzytelności wszystkich niżej wymienionych...

14 stycznia 2020 - MSiG nr 8/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, w postępowaniu sanacyjnym dłużnika Fuhrmann Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji, sygn. VII GRs 3/17, zawiadamia, że zarządzeniem z dnia 8 stycznia 2020 r. wyznaczono termin rozprawy w przedmiocie zatwierdzenia układu, przyjętego postanowieniem Sędziego komisarza z dnia 8 listopada 2019 r. Rozprawa odbędzie się 6 lutego 2020 r., o...

18 grudnia 2019 - MSiG nr 244/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, w postępowaniu sanacyjnym dłużnika Fuhrmann spółka akcyjna w restrukturyzacji, sygn. VII GRs 3/17, zawiadamia, że zarządzeniem z dnia 9 grudnia 2019 r. wyznaczono termin rozprawy w przedmiocie zatwierdzenia układu, przyjętego postanowieniem Sędziego Komisarza z dnia 8 listopada 2019 r. Rozprawa odbędzie się 8 stycznia 2019 r., o...

26 listopada 2019 - MSiG nr 228/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Postanowieniem z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie o sygn. akt VII GRs 3/17 Sędzia komisarz stwierdził przyjęcie układu w postępowaniu sanacyjnym Fuhrmann Spółka Akcyjna w restrukturyzacji o następującej treści: "I. Wykonanie układu nastąpi poprzez umorzenie wierzytelności wszystkich niżej wymienionych grup interesów w zakresie odsetek i innych należności ubocznych...

26 września 2019 - MSiG nr 187/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Postanowieniem z dnia 13 września 2019 r., sygn. akt VII GRs 3/17, Sędzia komisarz zatwierdził pierwsze uzupełnienie spisu wierzytelności sporządzone przez zarządcę w postępowaniu sanacyjnym Fuhrmann spółka akcyjna w...

4 września 2019 - MSiG nr 171/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Sędzia komisarz postępowania sanacyjnego Fuhrmann S.A. w Połczynie-Zdroju (sygn. akt VII GRs 3/17) ogłasza, że w dniu 14 sierpnia 2019 r. zarządca złożył uzupełnienie spisu wierzytelności. Spis wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można...

29 sierpnia 2019 - MSiG nr 167/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Postanowieniem z dnia 14 sierpnia 2019 r. Sędzia komisarz postępowania sanacyjnego Fuhrmann S.A. w Połczynie-Zdroju, sygn. akt VII GRs 3/17, postanowił na podstawie art. 110 ust. 7 Prawa restrukturyzacyjnego określić tryb przeprowadzenia głosowania nad układem w formie pisemnej z pominięciem zwołania zgromadzenia wierzycieli na poniższych zasadach: 1. procedura zbierania głosów na...

25 czerwca 2019 - MSiG nr 121/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Sędzia komisarz postępowania sanacyjnego Fuhrmann spółka akcyjna w Połczynie-Zdroju, sygn. akt VII GRs 3/17, ogłasza, że w dniu 10 maja 2019 r. zarządca złożył pierwsze uzupełnienie spisu wierzytelności. Pierwsze uzupełnienie spisu wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy. W terminie dwóch...

5 lipca 2018 - MSiG nr 129/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Postanowieniem z dnia 14 czerwca 2018 r., sygn. akt VII GRs 3/17, Sędzia komisarz zatwierdził spis wierzytelności w postępowaniu sanacyjnym dłużnika FUHRMANN Spółka...

8 lutego 2018 - MSiG nr 28/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Sędzia komisarz postępowania sanacyjnego Fuhrmann spółka akcyjna w Połczynie-Zdroju, sygn. akt VII GRs 3/17, ogłasza, że w dniu 29 stycznia 2018 r. nadzorca sądowy złożył spis wierzytelności. Spis wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia...

10 stycznia 2018 - MSiG nr 7/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GR 9/17, w dniu 29 grudnia 2017 r. postanowił: 1. otworzyć postępowanie sanacyjne FUHRMANN Spółka Akcjna w Połczynie-Zdroju, numer KRS 0000475581 , adres: ul. Piwna 10, 78-320 Połczyn-Zdrój; 2. wyznaczyć SSR Mariusza Dańczyszyna sędzią komisarzem; 3. odebrać zarząd własny dłużnikowi i wyznaczyć Andrzeja...