Sygnatura akt / sprawy: VII GU 120/20 "of"

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 1 pasujące ogłoszenie:

31 lipca 2020 - MSiG nr 148/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 120/20 "of", w dniu 14 lipca 2020 r., postanowił: 1. ogłosić upadłość Magdy Tylek, zamieszkałej przy ulicy Dworcowej 29/18, 78-540 Kalisz Pomorski, numer PESEL (informacja ukryta) , NIP 6741252755 ; 2. określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wyznaczyć syndyka w osobie Sławomira...

Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych w latach 2017-2019

Postępowania upadłościowe. Raport 2020

Postępowania upadłościowe. Raport 2020 to pierwsze wydanie naszej cyklicznej publikacji dotyczącej postępowań upadłościowych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze, przygotowanej na podstawie Listy upadłości firm i upadłości konsumenckiej.

W raporcie znajdziesz:

  • Analizę postępowań upadłościowych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i upadłości konsumenckich w latach 2017-2019
  • Listę największych bankructw w polskim biznesie w 2019 r.
  • Profile niewypłacalnych dłużników
  • Informacje o aktywności sędziów i syndyków w postępowaniach upadłościowych