Sygnatura akt / sprawy: VII GUp 40/20

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 6 pasujących ogłoszeń:

25 listopada 2021 - MSiG nr 228/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Marcina Laskowskiego, sygn. akt VII GUp 40/20, ogłasza, że w dniu 13 października 2021 r. (data nadania) syndyk złożył trzecie uzupełnienie listy wierzytelności upadłego. Uzupełnienie listy wierzytelności można przeglądać w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, ul. Andersa 34. W...

27 września 2021 - MSiG nr 187/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Marcina Laskowskiego, sygn. akt VII GUp 40/20, ogłasza, że w dniu 27 sierpnia 2021 r. (data nadania) syndyk złożył drugie uzupełnienie listy wierzytelności upadłego. Uzupełnienie listy wierzytelności można przeglądać w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, ul. Andersa 34. W terminie...

14 czerwca 2021 - MSiG nr 112/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Marcina Laskowskiego, sygn. akt VII GUp 40/20, ogłasza, że w dniu 28 kwietnia 2021 r. (data nadania) syndyk złożył pierwsze uzupełnienie listy wierzytelności upadłego. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia...

5 marca 2021 - MSiG nr 44/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Marcina Laskowskiego, sygn. akt VII GUp 40/20, ogłasza, że w dniu 11 lutego 2021 r. (data nadania) syndyk złożył listę wierzytelności upadłego. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć...

31 grudnia 2020 - MSiG nr 255/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Marcina Laskowskiego z Kołatnika, sygn. akt VII GUp 40/20, zawiadamia, że syndyk ukończył opis i oszacowanie nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości: 1. działka gruntu ornego (łąka) nr 442/2, o pow. 5,3500 ha, opisana w Księdze Wieczystej KO1W/00034667/4, ujęta w spisie inwentarza pod poz. 3.1, 2. działka gruntu ornego...

23 marca 2020 - MSiG nr 57/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 27 lutego 2020 r., sygn. akt VII GU 173/19, postanawia: 1. ogłosić upadłość Marcina Laskowskiego, numer PESEL (informacja ukryta) , zam.: Kołatnik 8/1, 87-600 Wałcz, obejmującą likwidację majątku; 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu od dnia...