Sygnatura akt / sprawy: VI GRp 5/20

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 9 pasujących ogłoszeń:

30 kwietnia 2021 - MSiG nr 83/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Nadzorca Sądowy Renaty Szlęzak prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Step to Green Renata Szlęzak z siedzibą w Wadochowicach, pod adresem: Wadochowice 18, 57-210 Henryków, PESEL (informacja ukryta) , NIP 7532132875 , (sygnatura akt VI GRp 5/20) zawiadamia, że Zgromadzenie Wierzycieli w celu głosowania nad układem zostało wyznaczone na dzień 23 czerwca 2021 r., na godz. 11 00 ,...

7 kwietnia 2021 - MSiG nr 66/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Sędzia komisarz w przyspieszonym postępowaniu układowym Almar Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Kartuzach (KRS 0000019531 ), sygn. akt VI GRp 5/20, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 10 marca 2021 roku w przedmiocie przeprowadzenia głosowania nad układem, postanowiono: 1. na mocy art. 110 ust. 7 pr...

31 marca 2021 - MSiG nr 62/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Nadzorca Sądowy ustanowiony w przyspieszonym postępowaniu układowym Renaty Szlęzak prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą STEP TO GREEN RENATA SZLEZAK, sygnatura akt VI GRp 5/20, zawiadamia, że w dniu 16.03.2021 r. złożył Sędziemu Komisarzowi spis wierzytelności, który można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego w Wałbrzychu przy ul. Słowackiego 11A, pokój 018. W...

5 lutego 2021 - MSiG nr 24/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, zawiadamia, iż w postępowaniu układowym INTRAPOL II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Żywcu (KRS 0000138437 ), sygn. akt VI GRp 5/20, iż postanowieniem z dnia 20 stycznia 2021 r. został zatwierdzony spis wierzytelności. Jednocześnie Sąd zawiadamia, iż w dniu 20 stycznia 2021 r. zostało wydane postanowienie w...

4 stycznia 2021 - MSiG nr 1/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Sędzia komisarz w przyspieszonym postępowaniu układowym Almar Sp. z o.o w restrukturyzacji w Kartuzach (KRS 0000019531 ), sygn. akt VI GRp 5/20, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż w dniu 10 sierpnia 2020 r. nadzorca sądowy złożył Sędziemu komisarzowi spis wierzytelności, oraz spis wierzytelności spornych. Poucza...

31 grudnia 2020 - MSiG nr 255/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, zawiadamia, iż w postępowaniu układowym INTRAPOL II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Żywcu, KRS 0000138437 , sygn. akt VI GRp 5/20, informuje, iż w dniu 20 stycznia 2021 r., o godzinie 10 30 , w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej przy ulicy Bogusławskiego 24, w sali nr 57, odbędzie się zgromadzenie...

14 października 2020 - MSiG nr 201/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, zawiadamia, iż w przyspieszonym postępowaniu układowym INTRAPOL II Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000138437 ), sygn. akt VI GRp 5/20, zawiadamia, iż w dniu 22 lipca 2020 r. został złożony do akt spis wierzytelności. Spis ten może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Wydziału VI Gospodarczego,...

14 października 2020 - MSiG nr 201/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 20 maja 2020 r. o sygn. akt VI GR 5/20 otworzył przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Intrapol II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żywcu, ul. Księdza Prałata Słonki 3c, KRS 0000138437 , REGON 003488195 , NIP 6441097606 , wyznaczając nadzorcę sądowego w...

27 kwietnia 2020 - MSiG nr 81/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 20 kwietnia 2020 r. otworzył przyspieszone postępowanie układowe ALMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Kartuzach, adres: 83-300 Kartuzy, ul. Kościerska 2, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000019531 , sygn. akt VI GR 8/20, obecna sygnatura VI GRp 5/20. Wyznaczono Sędziego komisarza w...